– Vapputorilla 2010

Kaisa Korhonen

Hyvät toverit, hyvät leppävirtalaiset vapun juhlijat 1.5.2010

Vappu on koko kansan iloinen kevätkauden avaus. Perinteisesti työväki ja vasemmisto juhlii työn päivää, muut ryhmät ovat tuoneet omat värinsä mukaan poliittiseen juhlaan. Vappu on myös nuorison ja opiskelijoiden juhla ja ketkä vapusta enemmän osaisivat iloita kuin lapset ilmapalloineen ja vappuhuiskineen?

Lapset osaavat ottaa ilon irti, mutta kaikissa kodeissa vappu ei silti tänä vuonna ole iloinen. Vaikka maailmalla talous hiljalleen osoittaa toipumisen merkkejä, taantuman konkreettiset jäljet näkyvät tavallisten ihmisten elämässä juuri nyt. Ei ole helppo juhlia niissä perheissä, joita YT-neuvottelut, lomautukset ja irtisanomiset koskevat. Tavallisen ihmisen on vaikea ymmärtää, miten suurilla yrityksillä samaan aikaan on varaa maksaa osinkoja, muttei palkkaa. Kenen salkkuihin menevät ne rahat, joilla voitaisiin jatkaa tuotantoa ja säilyttää työpaikat?

Vaikka tässä maassa työtä ja rahaa riittää, ne jakautuvat edelleen epätasaisesti, ja viime vuosina tuloerot ovat vain entisestään kasvaneet uusien luokkaerojen Suomessa. Kuka täällä haalii itselleen niin paljon materiaalista rikkautta, ettei sitä kaikille riitä edes perustoimeentulon verran?

Muutamille raha ja omaisuus kertyy, yhä useampi elää toimeentulon rajamailla!

Taantumasta huolimatta suurin osa kansasta elelee tavallista elämäänsä entiseen tapaan. Tutkimusten valossa ihmisten onnellisuus länsimaissa ei lisäänny enää lisäämällä rahaa. Kun toimeentulo on kunnossa, meille kultaa kalliimpaa on hyvä terveys, perhe, koti ja läheiset ihmiset, mahdollisuus toteuttaa itseään virkistävissä harrastuksissa, opiskella ja kehittyä. Halutaan viihtyä työssä, joka tuo turvatun toimeentulon ja mielekästä tekemistä, jossa työntekijöiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehditaan.

Ihmiset eivät halua rikkauksia sinänsä, ihmiset haluavat elää rikasta elämää!

Tavalliset suomalaiset haluavat elää turvassa tasa-arvoisessa maassa. Silloin kun huolehditaan tavallisten ihmisten tarpeista ja myös heikompiosaisten asiat hoidetaan, elämä on turvallista, ja yhteiskunnassa säilyy rauha. Suomalaiset haluavat hyvät julkiset peruspalvelut ja ovat valmiit rahoittamaan ne maksamalla veroja. Sen sijaan omistamisen ja osinkotulojen verotusta hallitus ei ole halunnut nostaa – mutta se tuskin on ollut tavallisen suomalaisen tahdosta kiinni.

Suomalaisille rikkautta on myös asua puhtaassa, kauniissa maassa ja me haluamme säilyttää tämän maan puhtaana myös tuleville sukupolville. Suomalaisten enemmistö haluaa maan, jossa ydinvoima ei ole ratkaisu energiakysymykseen, maan johon ei ole haudattu miljoonia vuosia säteilevää ydinjätettä. Tämä tahto ei ole näkynyt hallituksen energiaratkaisussa – toivottavasti kansanedustajat ovat nyt oikeasti kansan edustajia eivätkä energiayhtiöiden edustajia.

Ihmisten ääntä on kuultava, kun asioista päätetään. Ihmisten mielipiteitä ei saa aliarvioida.

Hyvät kuulijat. Vasemmistoliitto perustettiin 20 vuotta sitten arvoille jotka edelleen ovat ajankohtaisia: tasa-arvo, vapaus, oikeudenmukaisuus, toisen kunnioittaminen ja heikommista välittäminen. Näitä arvoja Vasemmisto edelleen pitää lähtökohtinaan, ihmisen ja yhteiskunnan oikeana rikkautena.

Vasemmiston uusi iskulause RIKKAUTTA JOLLA ON ARVOA saa miettimään olennaisia yhteiskunnallisia suhteita ja kysymyksiä. Se kyseenalaistaa rahan valtaa: raha ei tuo rikkautta, jos sen vuoksi pitää uhrata henkiä, elämää, elämänlaatua ja hyvinvointia. Tämän päivän Vasemmisto nostaa esiin niitä arvoja joilla on todella merkitystä ja rikkautta joka lisääntyy jakamalla. Mielipidemittausten mukaan tavallisten ihmisten arvot ja mielipiteet ovat pitkälti samoja, joita Vasemmisto ajaa.

Leppävirran Vasemmiston puolesta toivotan kaikille leppävirtalaisille ihmisille hyvää, kaunista vappua!

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto