– Vappupuhe 2017

Kaisa Korhonen
vappupuhe Leppävirran torilla 2017

Hyvät toverit, hyvät leppävirtalaiset,

tänä kuntavaalikeväänä haluan aloittaa puheeni kiittämällä kaikkia teitä leppävirtalaisia, jotka annoitte äänenne vasemmistoliitolle. Kannatuksemme nousi ja sen tuomalla valtuutuksella käytämme entistä vahvempia äänenpainoja vasemmistolaisten arvojen puolesta. Meille hyvien, julkisten peruspalveluiden turvaaminen ja säilyttäminen kaikkien ulottuvilla on tärkein lähtökohta. Kunta on ihmisiä varten, eikä päinvastoin. Talous on väline ihmisten hyvinvointiin, ei itsetarkoitus.

Kuntatalouden haasteet tulevat olemaan mittavia alkavalla vaalikaudella. Helpolla eivät tulevat valtuutetut pääse. Jos sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee suunnitellussa aikataulussa ja suunnitellulla tavalla, kunnan vastuut toki kevenevät, mutta myös verotulot ja valtionosuudet pienenevät merkittävästi. Tämänhetkiset isot investointitarpeet eivät odota, vaan pakottavat kunnan lisäämään velanottoa.

Siinä on taiteilemista, kun samaan aikaan maksetaan velkoja, huolehditaan kunnan perustehtävistä ja kuitenkin kunta olisi pidettävä vetovoimaisena ja elävänä maaseutukyliä myöten. Olemassa olevasta on löydettävä parhaat palat jalostettavaksi, mutta entisestä pitää tarvittaessa osata myös luopua. Kehittämistä ja uusia ideoita tarvitaan ja niihin on uskallettava sitoutua ja myös sijoittaa työtä ja rahaa.

Rakentaville asenteille ja yhteen hiileen puhaltamiselle on siis jatkossa entistä enemmän kysyntää. Ei meillä ole aikaa ja energiaa tuhlattavana keskinäiseen nahisteluun, vallantavoitteluun, tai menneisiin päätöksiin jumittumiseen. Toivottavasti vaalituoksinoista ja lautakuntavalinnoista päästään nopeasti yli; meillä on oikeasti paljon tehtävää, meillä on paljon puhuttavaa oikeista, periaatteellisista kysymyksistä.

Poliittiset puolueet edustavat erilaisia arvolähtökohtia, eikä todellisia poliittisia kysymyksiä pidä hymistellä teennäiseen yksimielisyyteen, kadottaa pikkuasioiden taakse tai ohittaa liiassa kiireessä. Porvaripuolueet meilläkin ajavat vahvasti palveluiden kilpailuttamista ja yksityistämistä. Me vasemmistossa emme usko, että markkinavoimat ja voittoa tavoittelevat yritykset piittaavat ihmisen tarpeista tai sitoutuvat kokonaisvaltaiseen huolenpitoon. Me haluamme säilyttää palvelut yhteiskunnallisen, demokraattisen valvonnan ja ohjauksen alla. Terveydenhuollon, asumispalveluiden, kulttuurin, koulutuksen ja kasvatuksen laatua on jatkuvasti parannettava ja on toimittava myös kustannustehokkaasti, mutta bisnestä niistä ei saa tehdä.

 

Hyvät kuulijat,

Kun kunnat kamppailevat talousvaikeuksissaan, maan hallitus tiukentaa työntekijöiden, työttömien, pienituloisten, eläkeläisten ja opiskelijoiden asemaa. Kun kansalaisten taloudellinen tilanne heikkenee, negatiivinen kierre on valmis. Ostovoima pienenee, pienet palveluyritykset ja kaupat kärsivät ja kuolevat, myös kuntien verotulot heikkenevät samalla. Ei näin taiteta taantumaa tai velkaantumista.

Koulutuksesta ja tutkimuksesta leikataan valtaisia summia, vaikka Suomen valtti on aina maailmanmarkkinoilla ollut osaaminen ja kärkituotteet. Samalla kun vaarannetaan tulevaisuuden tuotekehitys, vaarannetaan kymmenien ja satojen tuhansien nuorten tulevaisuuden ammattitaito ja työ. Ei näin rakenneta kestävää ja tasa-arvoista tulevaisuutta.

Työllisyyttä parannetaan väärästä päästä: syyllistämällä ja kurittamalla työttömiä, patistamalla pienten lasten vanhempia töihin, vaikka työpaikkoja ei tosiasiassa ole tarpeeksi. Työehtoja heikennetään ja työntekijöiden työtaakkaa lisätään, vaikka monella alalla työntekijöiden jaksaminen ja venyminen on ollut jo kauan koetuksella. Samaan aikaan näistä toimista hyötyvät suuret yritykset maksavat johtajilleen huippupalkkoja ja omistajilleen ennätysosinkoja, verokikkailuun ei haluta puuttua ja harmaa talous edelleen saa elää. Ei näin tehdä yhteisiä talkoita. Ei näin rakenneta yhtenäistä kansakuntaa.

 

Kuten epäonnistunut Suomen 100-vuotisjuhlarahan suunnittelu osoittaa, meillä on edelleen kansakuntamme menneisyydessä lääkitsemätön haava. Punavankien teloitusta esittävä kuva sai ihmisten tuomion nopeasti ja se onneksi vedettiin pois. Sisällissota ja punaisten tuomiot, teloitukset ja tuhoaminen eivät olleet koko kansalle voitettu haaste. Isolle osalle kansaa se oli koko sukua ravistellut tragedia, hiljaisuudessa kärsittyä tuskaa ja menetyksiä, vuosikymmenten pelkoa ja ahdistusta. Sisällissodan aika vaatii käsittelyä, sovintoa ja yhteisyyden rakentamista edelleen, mutta juhlan tai juhlarahan aihe se ei ole.

Suomen 100-vuotisjuhlan teemana on Yhdessä. Kansakuntana meidän tehtävänämme on luoda yhteisyyttä, rakentaa siltoja, eikä kaivaa eriarvoistavia kuiluja. Ei jakaa kansaa aina vain rikkaampiin ja köyhempiin, ei terveempiin ja sairaampiin, ei koulutetumpiin ja vähemmän koulutettuihin eikä kantasuomalaisiin ja maahanmuuttajiin.

Meillä suomalaisilla on vuosikymmenten kokemus siitä, miten sotaa paenneet asutetaan ja miten elämän alkuun päästään vaikeiden vuosien jälkeen, miten köyhyydestä noustaan hyvinvointiin. Me olemme osanneet rakentaa hyvinvointivaltion, jossa pidetään kunnia-asiana, ettei kaveria jätetä. Meillä on ollut usko oikeudenmukaiseen verotukseen, jolla hyvinvointia jaetaan tasapuolisesti. Olemme rakentaneet maailman parhaan peruskoulun, oikeuden laadukkaaseen päivähoitoon, hyvän julkisen terveydenhuollon ja riittävän sosiaali- ja työttömyysturvan. Meillä on kasvanut tieteen ja taiteen huippuja, meidän yrityksissämme on tuotettu maailmalle menestyviä huipputuotteita. Satavuotiaalla Suomella on juhlimisen arvoisia saavutuksia.

Me osaamme tämän. Kunhan me teemme sen yhdessä, se onnistuu nytkin. Vasemmistolaisina uskomme solidaarisuuteen, yhteiseen tekemiseen ja tasa-arvoon. Meidän Suomessamme, meidän kunnassamme ketään ei jätetä. Tänä vuonna Suomen monella vapputorilla me vasemmiston juhlapuhujat iloitsemme kuntavaalien voitosta ja lupaamme tehdä parhaamme rakentaaksemme aidosti yhteistä Suomea.

Leppävirran vasemmiston puolesta toivotan kaikille teille iloista kevään juhlaa, lasten, opiskelijoiden ja työväen vappua!

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto