– Vappuna 2009 Leppävirran torilla

Kaisa Korhonen

Hyvät toverit, hyvä vappua juhliva väki täällä Leppävirran torilla…

Yhteistyö on voimaa omassa kunnassa, seudullisesti ja valtakunnallisesti, mutta tänä päivänä yhteistyötä kaivataan vielä enemmän koko maailmanlaajuisesti. Pandemiat uhkaavat levitä liikkuvien ihmisten mukana nopealla tahdilla kaikkialle, ilmastonmuutokset ja niistä aiheutuvat katastrofit, nälkä, sairaudet ja kodittomuus eivät pysähdy millekään rajoille, talouden heilahtelut ravistelevat koko maailmaa samaan aikaan – edes Leppävirralla ei eletä enää eristyksissä maailman liikkeistä vaan seuraamme lähes reaaliajassa mukana.

Haasteet maailmassa ovat yhteisiä. Vasemmiston perinteet ovat kansainvälisessä solidaarisuudessa ja tänä päivänä sitä tarvitaan enemmän kuin koskaan ennen. Vasemmisto on perinteisesti heikompiosaisten, köyhien ja nälkäisten puolella rahan valtaa vastaan, kaikkein maailman työtätekevien puolella ja paremman, tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman maailman puolella. Koska maailma on entistä selvemmin yhteinen, maailman kansalaisten etu on myös yhteinen. Rauhaa rakennetaan parhaiten takaamalla ihmisille hyvän elämän mahdollisuuksia.

Tulevan kesäkuun seitsemäntenä päivänä äänestetään jälleen Suomen edustajat Euroopan Parlamenttiin. On tärkeää äänestää EP-vaaleissa. Vaikka EU ei ole toiminut niiden ihanteiden mukaisesti joita meillä on, eikä tavallisen ihmisen hyvinvointi ole ollut asialistalla ykkösenä, parempi Eurooppa on mahdollinen jos haluamme siihen vaikuttaa.

Vasemmistoliiton vaalitavoitteet ovat luonnon ja ihmisen hyvinvointi, ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden Eurooppa sekä turvallisuus, tasa-arvo ja demokratia.  Kaksikymmentä pitkään politiikassa vaikuttanutta hyvää ehdokasta on listalta valittavissa, julkkisehdokkaita listalta ei löydy. Ehdokkaista tasan puolet on naisia.

Eurooppaa tulee kehittää edelleen sivistyneemmäksi, tasa-arvoisemmaksi ja demokraattisemmaksi.

Syrjintää sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, etnisen alkuperän, uskonnon, vammaisuuden tai iän perusteella esiintyy edelleen ja sitä vastaan on taisteltava lainsäädännön, asenteiden ja toimien kautta. Ihmisten vaikutusmahdollisuuksia omaan ympäristöönsä ja maailmaansa tulee lisätä huolehtimalla hyvästä koulutuksesta. Euroopan Unionin päätöksenteon läpinäkyvyyttä pitää lisätä ja edelleen kehittää kansalaisten tietoisuutta EU:n toiminnasta ja eri poliittisten ryhmien työstä parlamentissa sekä niistä päätöksenteon vaiheista, joihin kansallisesti voidaan vaikuttaa.

Kansainvälisen kapitalismin mekanismit, sijoittajien ja suuryritysten ahneus ovat johtaneet meidät niin maailmalla kuin Leppävirrallakin tähän talouskriisiin, jonka maksajina ovat nyt tavalliset ihmiset. Tämä on saatava loppumaan. Talouden sääntelyä ja pelisääntöjä on yhteisin sopimuksin lisättävä niin, että ensi sijalla on ihmisten toimeentulo, työ ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Työntekijöiden turvaa ja oikeuksia on lisättävä – eikä riitä, että kansallisesti, vaan Euroopassa ja maailmassa. Viime kädessä vasta maailmanlaajuinen solidaarisuus on oikeastaan ainoa tie hyvään työhön ja elämään myös meillä. Voisi jopa sanoa, että kaikkien maiden proletaarit – liittykää yhteen!

Ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä on se, miten huolehdimme ympäristöstä ja tulevaisuuden energiahuollosta. Ihminen on joutunut huomaamaan, miten maapallon ekosysteemi on haavoittuva kokonaisuutena, ei täällä kukaan voi heittäytyä vastuuttomaksi ja ajatella että hoitakoot ne tuolla muualla sotkunsa. Yhteiset ilmasto- ja ympäristösopimukset on saatava sitoviksi, on lisättävä tukea niihin maihin joissa ympäristönsuojelu ei – ymmärrettävästi – ole väestön ensisijainen ongelma, vaan köyhyys, nälänhätä, väestönkasvu ja muut ongelmat. Euroopan Unioni voi olla tässä työssä esimerkkinä ja vaatia muilta kehittyneiltä valtioilta samaa.

Täällä Leppävirran torilla tänään tunnetaan varsin hyvin maailman talouden heilahtelut ja ympäristön tila. Vaikka välillä tuntuu ettei pienellä ihmisellä ole vaikutusmahdollisuuksia, niin jokainen päätös on kuitenkin ihmisten tekemä – ja jokainen on yhtä pieni ihminen. Vaikka usein uutisia katsellessa toivottomuus valtaa mielen,  ihmiskunnan ainoa toivo on uskoa, että parempi maailma on mahdollinen ja tehdä työtä sen eteen.

Toivon tulevaisuuden uskoa, ennakkoluulotonta maailmanparantamisen halua ja taistelumielialaa vääryyksiä vastaan  – meille kaikille. HYVÄÄ JA AURINKOISTA VAPPUA

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto