– Vanhusten hoito- ja palvelustrategiaa

Julkaistu Soisalon Seudussa
Marja-Liisa Konttinen

Kunta on laatinut suunnitelmat siitä,kuinka vanhuksista pidetään huolta tulevina vuosina. Hyvä, että sellainen on olemassa.

Mutta, sitten tuleekin se iso mutta, kuka tekee ja mitä ja millä hinnalla? Rahaa ei tunnu olevan tarpeeksi. Tässä kohtaa panee miettimään mitkä arvot ja asiat ovat meille tärkeitä? Vanhukset ovat ansainneet kaiken mahdollisen hoivan ja hyvän mitä heille voidaan tarjota.

Ne joilla on varallisuutta voivat ostaa haluamiaan palveluja ja onkin hyvä että on tietynlainen valinnan vapaus siitä mitä pitää tärkeänä. Toivonkin, että mahdollisimman moni käyttää eri palvelujen tarjoajia hyväkseen. Hyvästä kannattaa maksaa, rahoja ei kukaan täältä mukaansa saa.

Paljon on myös niitä joilla ei ole varaa muuhun kuin kunnan tarjontaan ja kunnan onkin panostettava henkillökunnan lisäämiseen, että palvelua saa aina tarvittaessa. Omaisia tai vapaaehtoisia ei ole kovinkaan paljon saatavilla.

Laitospaikkojen vähentyessä on tarjolla oltava ryhmäkoteja ja palveluasuntoja, että kaikille löytyy omanlaisensa paikka. Terveyskeskus ei ole koti muutoin kun sairaanhoidollisin perustein. Näissä erilaisissa asumismuodoissa on oltava yhteiset kokoontumis, oleskelu y.m. tilat helposti saavutettavissa ilman ulos menoa. Vanhuksillekin on erittäin tärkeää, että voi tavata muita ihmisiä ja tehdä erilaisia asioita porukalla. Mutta myös halutessaan laittaa ovensa lukkoon ja olla omissa oloissaan.

Omaishoitajan lomituksissa olisi paras muoto mielestäni, että hoitaja tulisi kotiin jolloinka asiakas saa olla tutussa ympäristössä ja mahdollisilta taantumisilta y.m. vaikeuksilta vältyttäisiin. Tähän on palkattava lisää henkilökuntaa, jotta omaisten taakka ei käy liian raskaaksi, kaikilla se ei oikein ole helposti edes järjestettävissä.

Pali-linjaa on kehitettävä että vanhusten liikuminen olisi mahdollisimman vaivatonta ja edullista,silloin kaikki halukkaat pääsevät ihmisten ilmoille. Jossain on otettu käyttöön kulttuuriseteli, jolla voi maksaa osallistumisensa erilaisiin tapahtumiin. Siihen voisi yhdistää matkakulut omavastuuhintaan (esim.linja-autolipun hinta).
Kaikenlainen virike elämässä pitää meidät virkeinä vanhoinakin.

Olen monen muun kanssa yhtämieltä siitä, että paljon on korjaamisen varaa niin asenteissa kuin arvostuksissa ja peiliinhän tässä on itsensäkin katsottava. Asioista on keskusteltava ja suunnitelmat laadittava huolella, mutta jos ne jäävät keskustelujen asteelle liian pitkäksi aikaa, ehtii moni vanhus poistua joukostamme.

Mielestäni on jokaisen hyvä pitää mielessä,että jokaisella on oma tahto ja itsemääräämisoikeus, vaikka se mummo tai ukki joskus höpsöttäisikin meidän mielestä outoja. Tämä periaate on kaiken lähtökohta ja sen soisi pysyvän kaikkien mielessä kirkkaana olipa sitä perintöä ootettavissa tai sitten ei.

Toivotan kaikille vanhuksille seesteistä ja kirkasta kesää.

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto