– Valtuustoaloite perhepäivähoitajien työehtojen parantamiseksi

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 8.11.2010   

Leppävirran kunnassa on pohdittu mahdollisuuksia lisätä perhepäivähoitajan työn houkuttelevuutta. Oman, alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta johtuva tilapäinen hoitovapaa on perhepäivähoitajalle tällä hetkellä Leppävirran kunnassa KVTES:n mukaisesti palkatonta aikaa. Pääsääntöisesti muilla KVTES:n piiriin kuuluvilla työntekijöillä ja viranhaltijoilla vastaava aika on enintään kolmen päivän ajalta palkallista.

Työnantaja voi halutessaan sopia työehtosopimusta paremmista ehdoista, ja näin on eräissä muissakin kunnissa toimittu, esimerkiksi Porissa vastaavanlainen päätös perhepäivähoitajien osalta on tehty. Kunnan talouden kannalta kyse on pienestä asiasta, mutta työntekijän ja työntekijöiden keskinäisen tasa-arvon kannalta asia on tärkeä.

Esitämme, että kun perhepäivähoitajan oma lapsi on sairaana, kunta maksaa hänelle palkkaa samoin periaattein kuin muillekin KVTES:n piiriin kuuluville työntekijöille ja viranhaltijoille. 

 

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto