– Aloite maksuttomasta päivähoidosta 3-5 -vuotiaille

Valtuustoaloite 13.3.2017
Reijo Sikanen, vas
Kaisa Korhonen, vas
Jorma Rajakannas, LL

Suomalainen varhaiskasvatus on kiitetty ja arvostettu osa elinikäistä oppimista. Se muodostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen saumattomasta kokonaisuudesta, joka antaa lapselle hyvät lähtökohdat kasvuun ja oppimiseen. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella voidaan tasoittaa mahdollisia sosioekonomisen taustan tuomia tai muita eroja lasten oppimisvalmiuksissa, havaita kehityksen viivästymiä ajoissa ja antaa niihin oikeanlaista tukea oikeaan aikaan. Ryhmässä toimimisen ja kielellisten valmiuksien kehittäminen jo ennen kouluikää on erityisen tärkeää.

Vasemmistoliiton pitkäaikainen tavoite on ollut maksuton varhaiskasvatus. Nyt myös esimerkiksi kokoomusministeri Sanni Grahn-Laasonen on esittänyt maksutonta varhaiskasvatusta.

Leppävirralla on monin keinoin pyritty pysäyttämään kunnan väkiluvun laskua, esimerkiksi tonttien kaavoituksella ja teollisuushalleilla yrityksiä ja asukkaita houkutellen. Entisten keinojen lisäksi pitäisi nyt painottaa hyviä lapsiperheiden palveluita, jotka saisivat nykyiset asukkaat pysymään kunnassa ja houkuttaisivat uusia asukkaita muuttamaan kuntaan. Yksi tärkein lapsiperheiden palvelu on varhaiskasvatus (päivähoito).

Siksi esitämme, että Leppävirran kunta selvittää ensi vuoden talousarvion laadintaa varten mahdollisuuden kokeilla maksutonta päivähoitoa 3-5 -vuotiaille lapsille.

 

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto