– Valoa, ei väkivaltaa

Julkaistu Savon Sanomissa, Warkauden lehdessä ja Soisalon seudussa marraskuussa 2009
Aino Kanniainen VET Psykoterapeutti / perheterapeutti, Kesk.
Mia Hahtala, hoitotyön lehtori, SDP
Kaisa Korhonen, koulutuspäällikkö, VAS

Leppävirran seurakunta ja kunta järjestivät perjantaina 20.11.09 Lasten Oikeuksien 20-vuotisjuhlapäivänä tilaisuuden, jossa kuntapäättäjille ojennettiin adressi lasten oikeuksista. Tilaisuus oli vaikuttava ja herkistävä muistuttaen eri tahojen yhteistyön merkityksestä lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa. Lasten oikeuksien julistus tuo esille lapsen oikeuden suojeluun ja huolenpitoon.

Keskiviikko 25.11.09 on YK:n Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä. Nämä kaksi lähekkäin sijoittuvaa päivää tukevat hyvin toisiaan. Yhteiskunnan tulee pystyä turvaamaan kaikkien jäsenten turvallisuus pienimmästä vanhimpaan. Vaikka Suomi lukeutuu hyvinvointivaltioiden joukkoon, puhuvat tilastot ja tutkimukset perheväkivallasta toisin. Ja kaikki lähisuhteissa tapahtuva väkivalta ei päädy tilastoihin vaan jää kodin seinien sisäpuolelle. Muistetaan, että väkivalta on aina rikos, onpa kohteena lapsi, nainen, mies tai ikääntyvä henkilö.

Erilaisia toimenpiteitä väkivallan vähentämiseksi on toteutettu valtion taholta. Näistä mainittakoon STM:n toimintaohjelma lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemiseksi (2004-2007). Lisäksi kuntia on velvoitettu kehittämään perheväkivaltaan erikoistuneita palveluja. Itä- Suomen lääninhallitus ja alueemme viranhaltijat ovat olleet aktiivisia antamalla tukensa Seula- hankkeelle, jonka kautta Varkauden, Leppävirran, Heinäveden, Joroisten ja Rantasalmen kuntiin on laadittu perhe- ja lähisuhdeväkivalta toimintamallit.

Perheväkivallan ennaltaehkäiseminen, varhainen puuttuminen ja väkivallan osapuolten auttaminen vaatii edelleen resursseja, aikaa ja tukea. Kaikki mikä tukee ihmisten ja perheiden hyvinvointia toimii väkivaltaa vastaan.

Sytytetään kynttilä yksin tai yhdessä väkivaltaa vastaan ja kaikkien hyvinvoinnin ja turvallisen yhteiskunnan puolesta.

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto