– Valinnanvapaus ja yhtiöittämispakko pirstovat palvelut ja työsuhteet

Leppävirran Vasemmiston kuntavaaliehdokkaat
Tiina Vehviläinen, sairaanhoitaja AMK
Kaisa Korhonen, yhteiskunnallisten aineiden opettaja
Julkaistu Soisalon Seudussa 4.4. 2017

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus houkuttelee valinnanvapaudella, mutta käytännössä sen toteutuminen on kyseenalaista. Oma terveyskeskuksemme säilyy varmasti, mutta valinnanvara ei lisäänny. Hyvätuloiset ja perusterveet ihmiset kaupungeissa voivat valita palvelutarjonnasta, syrjäseuduilla asuvat, paljon sairastavat ja sosiaalihuollon tukea tarvitsevat hoidetaan maakuntien sote-keskuksissa.

Maakunnan palvelut ovat varmasti meille hyvät ja riittävät, mutta kun rahaa alkaa virrata keskuksissa asiakkaiden mukana isoille terveysalan toimijoille, maakunnan resurssit kapenevat. Seurauksena siis palvelut lisääntyvät siellä missä niitä on jo runsaasti ja vähenevät siellä missä niitä on vähän tälläkin hetkellä. Sote-uudistuksen tavoite oli lisätä tasa-arvoa ja tuoda tehokkuutta; yksityistämällä ja pirstaloimalla palvelut lisätään epätasa-arvoa, kustannuksia ja katkonaisia palveluketjuja. Näin on käynyt jo Ruotsissa.

Uudistus aloittaa Suomen historian suurimmat 220 000 työntekijää koskevat YT-neuvottelut. Valinnanvapauden seurauksena erityisesti terveydenhuollon henkilöstötarpeet käyvät ennakoimattomiksi. Tämä johtaa todennäköisesti työsuhteiden muutoksiin ja pakottaa liikkumaan työn perässä. Sirpaleiset työsuhteet yleistyvät ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kuormitus lisääntyy. Kustannussäästöjä haettaessa on pelättävissä irtisanomisia, määräaikaistamisia, työolojen ja -ehtojen heikennyksiä tai kelpoisuuksien alentamisia. Hankala on myös tukipalveluiden henkilöstön tilanne, kun nykyisiä kuntien tukipalveluita jaetaan kuntien ja maakunnan kesken. Työntekijäjärjestöt ovat syystäkin kritisoineet uudistusta ankarasti.
Maan hallituksen sote-uudistus on vastatuulessa; niin valmistelijat kuin asiantuntijatkin ovat epäilleet valinnanvapausmallin onnistumista kaavaillussa aikataulussa. Silti hallituspuolueet ajavat uudistusta väen väkisin eteenpäin. Luvassa on vielä paljon mittavampi kaaos kuin toimeentulotuen siirto Kelaan.

Vaikka kuntavaaleissa äänestetään ensisijaisesti oman kunnan päättäjistä, äänestetään nyt samalla sote-uudistuksen suunnasta ja siitä, millaisilla poliittisilla voimasuhteilla sitä omassa maakunnassamme valmistellaan. Sote-uudistus on välttämätön, mutta se on tehtävä oikeudenmukaisesti, hallitusti ja aidon tehokkaasti.

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto