– Uuden valtuutetun päiväkirjasta

Julkaistu Soisalon Seudussa tammikuussa 2009
Kaisa Korhonen

Oli juhlavaa aloittaa uutena valtuutettuna suoraan 100-vuotisistunnossa. Leppävirralla on osoitettu edistyksellisyyttä jo silloin perustamalla kunnanvaltuusto aiemman kuntakokouksen sijaan tai oikeastaan lisäksi. Aluksi kunnanvaltuuston rooli oli kaiketi vähän hatara, eikä varsinaisesta kuntademokratiasta tuolloin suinkaan ollut kyse: talottomat, tilattomat ja tulottomat jäivät päätöksenteon ulkopuolelle, samoin kuin useimmat naiset! Valtiollisella tasolla yleinen ja yhtäläinen äänioikeus oli saavutettu, mutta kunnanvaltuustoa pääsi äänestämään veroäyrien ja manttaalilukujen perusteella.

Onneksi tänään on toisin. Nyt kaikilla ryhmillä on mahdollisuus saada oma edustajansa valtuustoon, jos vain äänioikeutta hyväksi käytetään. Tosin paikallislehden mielipidepalstalla ennätettiin jo murehtia vaalien jälkeen sitä, että leppävirtalaiset ovat äänestäneet väärin, tai että Leppävirralla kenties asuu vääriä ihmisryhmiä, koskapa äänestystulos oli jostain näkökulmasta väärän näköinen. Eiköhän vanha viisaus kuitenkin pidä paikkansa: leppävirtalaiset ovat saaneet juuri niin hyvän valtuuston kuin haluavat ja ansaitsevat.

Sellaisiakin neuvoja on saatu, että valtuutetun tulee olla kaikkien kuntalaisten asialla – ei minkään ryhmän tai kyläkunnan puolestapuhuja. Tasapuolinenkin tulee olla, mutta samalla pitää muistaa, etteivät kuntalaiset ole heterogeeninen joukko, joihin kaikkiin päätökset kohdistuvat samalla lailla. Laihassa lompakossa maksukorotukset tuntuvat kipeämmin kuin pulleammassa. Päivähoitojärjestelyt edelleen vaikuttavat enemmän perheenäitien työssäkäyntiin kuin perheenisien. Keskittämispäätökset huonontavat etäisimpien kylien elinmahdollisuuksia. Taantuma kohtelee tällä hetkellä miesvaltaisia aloja kovemmin, ja on oikein että kunta panostaa rakentamiseen juuri nyt. Toisaalta, säästöjen nimissä ei voida naisvaltaisia koulutus-, hoito- ja hoivapalveluita vetää yhtään ahtaammalle – ne vasta ovatkin työllistäviä ja elintärkeitä aloja nyt ja tulevaisuudessa. Nämä vain esimerkkeinä. Näennäisesti tasapuolisetkin päätökset saattavat olla seurauksiltaan eriarvoistavia, on siis oltava tarkkana. Ja silti usein on myös otettava reilusti kantaa siihen, mikä ihmisryhmä asetetaan etusijalle päätöksissä, ketkä juuri nyt eniten yhteiskunnan tukea ja resursseja turvakseen tarvitsevat.

Puolueen valinnalla ja vaaliteemoillamme me valtuutetut olemme ottaneet jo kantaa näihin priorisointikysymyksiin – eikä tämä tarkoita sitä, että valtuutettu joka rohkeasti tunnustaa värinsä ja pitää ”omiensa” puolta, olisi huono yhteistyökumppani muille. Päinvastoin, yhteistyön edellytys on se, että oma linja on selvä ja ennakoitava, ollaan avoimia neuvotteluille ja lopulta kun päätökset on tehty, mennään jupisematta siihen suuntaan, minkä demokraattinen päätöksenteko on viitoittanut. Rehti aatteellisuus on parempi pohja yhteistyölle kuin haahuilu suuntaan ja toiseen. Vielä pahempaa on jos henkilökohtainen kunnianhimo ja eduntavoittelu ohjaavat toimintaa, tai vaikkapa henkilösuhteet – liian hyvät tai liian huonot sellaiset.

Sata vuotta taaksepäin tarkastellessa moni asia suhteellistuu. Köyhyys on tänään erilaista kuin silloin, näkemykset sivistyksestä, terveydestä ja sairaudesta ovat aivan eri laatua. Kelloa ei voi kääntää taaksepäin eikä nykysukupolven ongelmia saa mitätöidä vetoamalla menneisiin vaikeuksiin, mutta historia antaa näkökulmaa. Vaikka nyt puhutaan jatkuvasta muutoksesta ja talouskriiseistä tai myllerryksestä kuntarakenteessa, eletään historian valossa loppujen lopuksi ainakin Leppävirralla hyvin rauhaisia aikoja. Sadan vuoden aikana valtuusto on välillä toiminut sodan, suoranaisen puutteen ja poliittisten selkkausten keskellä, valtuuston kokouksiin on tultu välillä tappouhkauksia uhmatenkin. Toisinaan taas on päästy jakamaan hyvien aikojen hedelmiä ja lisäämään ja kehittämään kuntalaisten palveluita. Tämänkin päivän haasteet voidaan kohdata kaikessa rauhassa, päätöksistä ja periaatteista kiinni pitäen ja hyvässä yhteistyössä.

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto