– Taideopetuksen tulevaisuus vaakalaudalla?

Reima Rouvinen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen
Kaisa Korhonen, kunnanvaltuuston 2. varapj.
Julkaistu joulukuussa 2016 Warkauden Lehdessä

Olemme huolissamme kunnan aikeista irtisanoutua Soisalo-opiston sopimuksesta pikaisella aikataululla ilman, että on tiedossa vaihtoehtoisia ratkaisuja toiminnan järjestämiseksi tai arvioita niiden talousvaikutuksista.

Mielestämme ensin tulee varmistaa niin kansalaisopiston kuin taidekoulujenkin jatkuvuus ja sitten vasta päättää sopimuksen jatkosta. Epäselvyydet pitää tietenkin ratkaista, mutta lasten ja nuorten, kylien ja kirkonkylän asukkaiden mahdollisuudet opiskella ja harrastaa eivät saa kaatua hallinnolliseen kinasteluun. Taide, opiskelu ja sivistys ovat myös vahvoja imagotekijöitä kuntien välisessä vertailussa. Lasten taideharrastukset ovat joillekin perheille myös peruste kotipaikan valintaan.

Suurin huoli on taiteen perusopetuksen jatkuvuudesta. Soisalo-opiston taidekouluissa satakunta leppävirtalaista lasta ja nuorta opiskelee tanssia, musiikkia ja kuvataiteita tavoitteellisen opetussuunnitelman mukaisesti. Opinnot saattavat kestää kymmenenkin vuotta ja ne antavat opiskelijalle hyvät valmiudet hakea ja päästä alan jatko-opintoihin.

Kun oppilaat ovat aloittaneet tavoitteelliset opinnot alalla, heille pitää järjestää paikka suorittaa opinnot valmiiksi. Osa heistä saattaa muuten menettää myös ammatilliset mahdollisuutensa alalla. Soisalo-opistossa nämä taiteenalat on saatu saman katon alta, muita vastaavia järjestäjiä ei alueella ole. Etenkin laajan taiteen perusopetuksen musiikin ja tanssin opiskelupaikat menetetään todennäköisesti kokonaan.

Haluamme tulevaisuudessakin asua kunnassa, joka arvostaa sivistystä ja kulttuuria osoittamalla niille riittäviä resursseja sekä tarjoamalla lapsille ja nuorille tasokkaan taidekasvatuksen ja taideopintojen polun.

 

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto