– Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus uusiksi

Kaisa Korhonen
Julkaistu marraskuussa 2016 Soisalon Seudussa

Leppävirran kunnan lausunto sote-esitykseen lähti kunnanhallituksesta väljänä ja epämääräisenä kompromissina. Vasemmiston valtuustoryhmä suhtautuu lakiesitykseen kriittisemmin. Sote-uudistus on kiistämättömän tarpeellinen, mutta sen valmistelu kulkee nyt väärään suuntaan. Emme usko, että tällä mallilla päästään sujuviin palveluketjuihin tai terveyserojen kaventumiseen puhumattakaan tavoitelluista kolmen miljardin säästöistä.

Oikeistopuolueiden hellimä valinnanvapausmalli kuulostaa kenen tahansa korvaan kauniilta, mutta totuus lienee toisenlainen. Yksityinen tarjonta on omiaan kasvamaan siellä, missä on paljon ja maksukykyistä väkeä. Harvaan asutuilla alueilla palvelutarjonta sen sijaan kapenee entisestään, kun julkisia palveluita joudutaan keskittämään.

Hallituksen mallissa sote-palvelut avataan markkinavoimien kilpailulle, jossa yritykset pyrkivät lisäämään omia voittojaan ja julkisen puolen kontolle tipahtavat moniongelmaiset ja ne, jotka eivät itse pysty omia etujaan ja palveluitaan valvomaan. Kaikkien asiakkaiden etu olisi sujuva palveluketju, jossa huolehditaan niin ongelmien tai sairauksien ennaltaehkäisystä, asianmukaisesta avusta, tutkimuksista ja hoidosta kuin myös jatkossa tuesta ja kuntoutuksesta. Epäilemme, ettei ketju toimi sujuvasti, kun se pirstoutuu useiden toimijoiden kesken eikä kukaan ota kokonaisvastuuta asiakkaasta.

Monituottajamallin tuoma viidakko ei varmasti ainakaan säästä rahaa. Valinnanvapausmallissa palveluiden mitoittaminen oikein tulee olemaan vaikeaa, kun asiakkaiden valintoja on vaikea ennustaa. Verovarojamme virtaa monikansallisten yritysten mukana veroparatiiseihin. Uudistuksen myötä kustannukset kasvavat ja samaan aikaan hallitus asettaa säästöpaineita: ratkaisut tuovat asiakasmaksujen korotuksia, palvelutason leikkauksia ja henkilöstön aseman heikennyksiä. Näillä ei päästä uudistuksen tavoitteisiin tasapuolisista palveluista ja terveyserojen pienentämisestä.

Markkinoiden avaaminen yksityisten sote-palveluiden kilpailulle ja hallituksen linjaama julkisen toimijan pakkoyhtiöittäminen vievät päätösvallan palvelutuotannosta yhtiölainsäädännön turvin suljettujen ovien taakse. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet vähenevät entisestään.

Kunnan lausuntoon päätyi Vasemmiston valtuustoryhmän kriittisemmistä esityksistä sentään kohta, jossa edellytämme, ettei sote-uudistuksen säästöjä haeta työntekijöiden selkänahasta. Vaadimme, että kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon naisvaltaisen henkilöstön, kuten myös tukipalveluhenkilöstön, asema ja työehdot muutoksissa tulee turvata.

Vasemmiston kanta on, että sote-malli tulee palauttaa parlamentaariseen valmisteluun. Yksityistäminen ja pakkoyhtiöittäminen pitää perua, ihmisille elintärkeät palvelut tulee tuottaa edelleenkin julkisena palveluna. Päätöksenteon on oltava demokraattista ja avointa.

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto