– Puheenvuoro Leppävirran kunnanvaltuustossa 4.6.2012 kunnan kiinteistöjen myyntiin liittyen

Leppävirran kunnanvaltuusto on tämän vuoden budjettia hyväksyessään päättänyt laittaa lakkautetut kyläkoulut myyntiin taloudellisin ja toiminnallisin perustein. Tämä ei ole sinänsä mitään uutta: aiempien vuosien talouden tasapainottamisohjelmissa tätä on ennenkin tehty tai ainakin yritetty. Nyt kunnanhallituksen puheenjohtajan äänellä prosessi keskeytettiin.

Päätös ei osoita vastuullista pitkäjänteistä ajattelua, vaan jättää asian löyhästi roikkumaan. Ei kyse ole vain prosessin keskeyttämisestä, vaan jatkotoimista. Jos koulut jätetään entiseen tapaan kylien käyttöön, ei niitä voi sinne jättää lahoamaan, vaan ne vaativat lämmitystä ja siivousta, kunnossapitoa ja peruskorjausta. Omistaja on viime kädessä vastuussa talon käyttökuntoisuudesta ja turvallisuudesta. Kylien esitykset kaikkien tilojen säilyttämisestä ovat tietenkin ymmärrettäviä, mutta toisaalta tunnemme kuntatalouden haasteet tulevaisuudessa. En usko että kukaan täällä kuvittelee oikeasti löytävänsä rahat kaikkien tilojen ylläpitämiseen.

Lisäksi kunnan on oltava tasapuolinen ja johdonmukainen toimissaan. Ei ole oikein, että yksi aktiivinen kylä hankkii tilat ja talkoovoimin kunnostaa ja rahoittaa tilojaan itse, ja toinen kylä saa kunnan ylläpitämät tilat käyttöönsä vastikkeetta. Kylät ovat jo päässeet hyvän yhteistyön alkuun, nyt on korkea aika luopua kylien rajoista ja alkaa tarkastella tilakysymystä laajemmasta vinkkelistä – ei vain oman ikiaikaisen koulupiirin rajojen sisältä.

Ehdotan että kyläneuvosto ja kyläläiset kartoittavat olemassaolevat tilat ja niiden käytön sekä tulevat tarpeet ja esittävät kunnanvaltuustolle esimerkiksi parin kolmen entisen kyläkoulun keskittämistä eri kylien yhteisiksi toimintatiloiksi. Tiloja voitaisiin kehittää ja kunnostaa erilaisiin tarkoituksiin: harrasteisiin, puutöihin, entisöintiin, tai liikuntaan, juhliin, esityksiin ja konsertteihin, tai vaikkapa koulutuksiin ja kokouksiin – tai miten nyt kylät itse käyttötarpeet määrittelevätkään.

Niinpä teen esityksen

  • että kyläneuvosto ja vastuulliset viranhaltijat ehdottavat, mitkä kaksi tai kolme koulua säästetään kunnan omistuksessa ja miten ne kunnostetaan kylien yhteisiä käyttötarpeita vastaaviksi,
  • että ensi vuoden talousarvioon varataan rahat näiden tilojen tarvittavaan peruskorjaukseen ja/tai kehittämiseen,
  • että samalla suunnitellaan se, kuinka kunnan tuki eri alueiden toimintatiloille – riippumatta omistaako ne kunta vai kyläyhdistys – on pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja tasapuolista,
  • että muilta osin kiinteistöjen myyntiprosessia jatketaan.

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto