– Paljon sanoja, mutta missä ovat teot?

Kaisa Korhonen, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, kuntavaaliehdokas

Näin kysyi eräs kuntalainen viime vaalien alla. Politiikassa sanat ovat tekoja. Tärkeitä asioita otetaan puheeksi ja pidetään esillä, kunnes ne saavat jalansijaa; tehdään aloitteita ja otetaan kantaa; neuvotellaan, sovitaan ja perustellaan.

Leppävirran Vasemmisto on kuluvalla vaalikaudella toiminut kahden hengen valtuustoryhmällä ja muutamalla lautakuntapaikalla. Vaikka joukkomme ei ole suuri, olemme saaneet pidettyä esillä tavoitteitamme ja osan myös toteutettua.

Olemme saaneet läpi kaksi tärkeää nuoria koskevaa valtuustoaloitettamme. Koulujen liikuntasalien käyttömaksut poistettiin alle 20-vuotiailta ja ensi kesäksi jokaiselle 9. luokan päättävälle taataan kesätyöpaikka. Olemme muutenkin pitäneet esillä kunnan työllistämistoimien merkitystä.

Teimme myös aloitteen terveyskeskusmaksujen poistamiseksi. Aloitetta käsiteltiin pitkään ja hartaasti, mutta se lopulta hylättiin. Mielestämme maksu on epäoikeudenmukainen, koska terveyskeskusta eniten tarvitsevat juuri ne, joiden ansiot ovat pienimmät: eläkeläiset, työttömät, kotiäidit. Palkansaajat pääsevät monessa tapauksessa maksuttomaan työterveyshuoltoon.

Haluamme edelleen kehittää Leppävirtaa lapsi- ja perhemyönteisenä kuntana. Nuoret ovat meille tärkeitä tulevaisuuden tekijöitä. Siksi olemme esittäneet, että Leppävirta kokeilisi maksutonta varhaiskasvatusta yli 3-vuotiaille lapsille. Tulevaisuuden kunta on se, missä lapsiperheet viihtyvät ja mihin nuoret palaavat opintojen jälkeen.

Lasten ja perheiden kuten myös varttuneemman väen kulttuuri- ja liikuntaharrastukset ovat meille sydämen asioita. Vastustimme kunnan hätäistä irtisanoutumista Soisalo-opistosta ennen kuin jatkomahdollisuudet on selvitetty. Tärkeintä on, ettei taiteen perusopetuksen ja kansalaisopiston kurssien jatkuvuus nyt vaarannu.

Päättyvän vaalikauden tärkeimmiksi investoinneiksi nimesimme uuden päiväkodin, terveet koulutilat ja vanhusten palveluasumisen. Osa tavoitteista on toteutunut erinomaisesti, osa on vielä kesken. Palveluasuntoja ei edelleenkään ole rakenteilla riittävästi tuleviin tarpeisiin.

Aloitteestamme kunta on lisännyt lähiruuan käyttöä keskuskeittiössä. Lähiruuan ja kotimaisen ruuan käyttöä voidaan edelleen lisätä kunnan kilpailutusosaamisella ja tuottajien verkostoitumisella. Uusi hankintalaki mahdollistaa jatkossa muutkin kilpailutukset sellaisessa muodossa, että paikallisilla yrittäjillä on paremmat mahdollisuudet osallistua.

Juottorannan kaavoitusasiassa olemme johdonmukaisesti vastustaneet omakotitonttien kaavoitusta ja puolustaneet alueen käyttöä ja kehittämistä virkistysalueena.

Teemme jatkossakin parhaamme. Yhdessä voimme tehdä Leppävirrasta avoimen ja lämpimän kunnan, jonne kaikenlaisten ihmisten on hyvä tulla.

 

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto