– Päivähoito on lapsenkin oikeus

Julkaistu Savon Sanomissa, Warkauden Lehdessä ja Soisalon Seudussa joulukuussa 2009
Kaisa Korhonen

Siitä saakka kun lasten subjektiivinen oikeus päivähoitoon säädettiin laiksi, sille on riittänyt parjaajia. Puheenvuoroista voisi luulla, että se on valtavan suurta tuhlausta julkisessa taloudessa, vaikka kyse on peruspalvelusta, vanhempien mahdollisuudesta käydä töissä ja ennen kaikkea lapsen oikeudesta hyvään varhaiskasvatukseen. Kritiikki saa pontta siitä, että kuulemma jotkut vanhemmat vievät lapset päivähoitoon ”turhaan”, silloinkin kun se ei olisi välttämätöntä. Aina kun asiaa on selvitetty ja kysytty, on havaittu että vain hyvin pieni osa perheistä tekee niin, ja yleensä siihen on hyvät perusteet lapsen ja perheen tilanteesta katsoen. Ulkopuolelta on aina helppo syyllistää perheitä ja nähdä ne vain vastuuttomina kunnan rahojen tuhlaajina.

Onneksi meillä on laki subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta. Kunta ei voi sitä omalla päätöksellään kumota. Tietenkin kunta voi, jos tahtoa ja resursseja riittää, kehittää päivähoitoa ja sen maksuja joustavammiksi ja perheiden tarpeita paremmin vastaaviksi. Ratkaisut erilaisiin osapäiväisiin ja satunnaisiin hoidontarpeisiin, samoin kuin takeet hoitopaikan säilymisestä työttömyys- tai lomautusjakson yli, olisivat hyvää palvelua ja erittäin toivottavaa, mutta halvemmaksi ne eivät kunnan kannalta tule. Niin ei myöskään tulisi kuntalisän maksaminen niille perheille, joissa lapset hoidetaan kotona.

Subjektiivista päivähoito-oikeutta vastustavissa kannanotoissa hoitopaikat nähdään varastoina, joihin lapset säilötään siksi aikaa kun vanhempien on käytävä töissä. Tällainen ajattelu väheksyy raskaasti sitä osaavaa ja koulutettua henkilöstöä, joka päivähoidossa työskentelee. Päiväkodeissa tehdään pitkäjänteistä ja suunnitelmallista varhaiskasvatustyötä, joka saumattomasti johtaa lapsia koulutielle. Siellä harjoitellaan sosiaalisen elämän taitoja, yhdessä tekemistä ja myös koulutyön perusvalmiuksia. Tätä työtä vanhemmat suuresti arvostavat ja myös lapset ovat tyytyväisiä. Eikä pidä unohtaa, että päiväkoti tai hoitopaikka on lapselle turvallinen ja tuttu ympäristö, merkittävä sosiaalinen kenttä kavereineen ja hoitajineen – ei lasta pitäisi riepotella sinne ja tänne vaihtelevan työtilanteen mukaan.

Päivähoitomaksuista puhuttaessa pitää muistaa, että mitä korkeampi maksu on, sitä helpommin se muodostaa esteen työssäkäynnille – ja valitettavasti vieläkin nimenomaan naisten työssäkäynnille tai ammattiin opiskelulle. Vaikka tänään puhutaan työttömyydestä, kauemmaksi katsoen olemme koko Pohjois-Savossa työvomapulan edessä. Etenkin edelleen naisvaltaisella hoiva- ja hoitoalalla tarvitaan ammattitaitoisia äitejä työelämään, ja työpäivän ajaksi tarvitaan lapsille turvalliset, edulliset ja hyvät hoitopaikat. Varmistetaan päivähoidon resurssit ja laatu, käytetään energia päivähoidon eri muotojen kehittämiseen, eikä päivähoitolain vastaiseen turhaan nurinaan.

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto