– Näkyvätkö tasa-arvo ja äänestystulos luottamushenkilöpaikkojen jaossa?

Julkaistu Soisalon Seudussa helmikuussa 2009
Kaisa Korhonen

Leppävirran äänestystuloksia katsellessa kiinnittyy huomio sukupuolten tasa-arvoon. Tunnetusti naiset ovat aktiivisempia äänestäjiä, niin myös Leppävirralla. Äänioikeutetuista naisia on alle puolet, mutta äänestäneistä yli puolet. Sen sijaan ehdokasasettelussa ei ole vielä päästy tasa-arvoon: ehdokkaista reilu 40 prosenttia oli naisia, ääniä naiset saivat hieman alle 40 prosenttia ja valtuustoon valituista naisia oli 37 prosenttia. Puolueet näyttävät suhtautuvan varsin eri tavalla tasa-arvokysymyksiin, niin ehdokkaiden rekrytoinnissa kuin luottamushenkilöpaikkojen jaossakin.

Naisten aktiivisuuteen asettua ehdolle vaaleissa vaikuttavat varmasti monet tekijät, mutta tilastojen valossa valkenee ainakin yksi: vaikka olisi ehdokkaana ja saisi paljon ääniäkin, kunnallisille johtopaikoille naisten tie ei näytä vievän. Tiistain 3.2. Savon Sanomissa Leppävirran kunnanhallituksen tuore puheenjohtaja sanoi, ettei paikalle ollut muita tulijoita. Puheenjohtaja tarkoittanee, ettei paikalle ollut muita /miehiä/ tulossa, naisia ei ilmeisesti lasketa. Tiettävästi eräille ihan päteville naisille paikka olisi kyllä kelvannut.

Lautakuntapaikat jakaantuvat tasaisesti, kiitos kiintiösäännösten, mutta heti puheenjohtajapaikoilla on miesten enemmistö selvä. Leppävirralla kaikki varsinaiset puheenjohtajapaikat ovat valtapuolueen kirjaimellisesti /miehittämiä./ Kaikki lautakuntien, kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajuudet ja varapuheenjohtajuudet huomioiden vain 21 prosenttia on naisia. Tämä ei vastaa naisten saamaa kannatusta eikä ainakaan osoita halua saada  tasa-arvoisesti kummankin sukupuolen osaamista käyttöön ja ääntä kuuluviin.  Monissa suurissa kaupungeissa asia on jo paremmassa jamassa, meillä täällä vielä riittää tasa-arvotyötä.

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto