– Naiset ovat arjen asiantuntijoita

Julkaistu Soisalon Seudussa
Kaisa Korhonen

Soisalon Seudussa uutisoitiin joku aika sitten naisten ja maahanmuuttajien vähäisestä osuudesta kunnalliseen päätöksentekoon. Tilanne on valitettavan tosi, myös Leppävirralla. Kunnallisen demokratian tarkoitus on tuoda päätöksenteko kaikkien ulottuville. Mitä tasapuolisemmin erilaiset  ihmisryhmät pääsevät osallistumaan, sitä paremmin päätökset vastaavat kaikkien kuntalaisten tarpeita. Keski-ikäisten miesten valtaama politiikka ei useinkaan vastaa siihen, mitä nuoret, naiset, lapsiperheet tai vanhukset kaipaavat.

Naiset äänestävät aktiivisemmin kuin miehet, joten kiinnostuksen puute ei liene syynä vähäisempään osallistumiseen.Syinä voivat olla poliittisten ryhmien perinteet ja se että naisille jätetään vaikenijan ja kahvinkeittäjän rooli. Voi olla että naiselta vaaditaan enemmän kuin mieheltä päästäkseen näkyville paikoille poliittisissa järjestöissä tai kunnallisissa päätöksentekoelimissä. Mitä enemmän valtaa on jaossa, sitä tiukemmin paikoista taistellaan ja sitä vaikeampi naisten on päästä eteenpäin. Taistelu vallasta ei perinteisesti ole naisille tyypillinen tapa toimia, ja jos vaikuttamaan pääsevät vain kovaäänisimmät ja vahvimmat, jää paljon arvokasta osaamista ja tietoa piiloon.

Helposti naiset myös itse vaativat itseltään enemmän: epäillään ettei osata ja tiedetä tarpeeksi, ettei aika ja energia riitä enää politiikkaan työn, lasten- ja kodinhoidon lisäksi. Kun mukaan lähdetään, haluttaisiin tehdä asiat viimeisen päälle kunnolla. Vaatimukset tuntuvat kovilta. Mutta kuitenkin, naiset ovat oppineet arkielämän asiantuntijoiksi. Kunnallinen päätöksenteko koskee valtaosin arkisia kysymyksiä, joita naiset oman perheensä ja työnsä parissa ratkovat päivittäin. Puhutaan päivähoitopaikkojen turvallisuudesta tai hoitomaksuista, lasten koulumatkoista ja oppiainetarjonnasta, nuorten harrastusmahdollisuuksista, tuesta ja ohjauksesta, jota nuoret kaipaavat, lääkäriin pääsystä kun vauvan korvaa särkee tai siitä onko kylätie turvallinen kulkea tai siitä millaista apua vanha ystävä tarvitsee yksin asuessaan ja miten vaari viettää kauniisti viimeiset hetkensä. Näistä asioista meillä on kaikilla paljon sanottavaa.
Sen mitä ei ennestään tiedä, oppii. Naisten vahvuus on kyky yhteistyöhön ja toinen toisensa tukemiseen. Naisten joukossa tyhmyys ei tiivisty, vaan viisaus. Tietoa pitää etsiä yhdessä ja jakaa toisille, kenenkään ei tarvitse yksin tietää ja osata kaikkea. Asiat pitää puhua yhdessä halki, silloin niihin voidaan myös vaikuttaa. Tyhmyys tiivistyy siellä, missä tietoa pantataan ja missä tyhmiä kysymyksiä ei uskalleta esittää ääneen, siellä missä keskustelu ja yhteistyö jää kilpailun ja kyynerpäätaktiikan varjoon.

Maahanmuuttajat ovat meille rikkaus

Leppävirralla asuu jo hyvä joukko ulkomailta meille muuttaneita kuntalaisia. Suomessa puhutaan nykyisin paljon työperäisestä maahanmuutosta ja toivotaan ulkomailta apua joidenkin alojen työvoimapulaan. Hyvä jos joku haluaa muuttaa meille ja asettua tänne asumaan, vielä parempi jos hän saa koulutustaan vastaavaa työtä, parasta jos hän viihtyy täällä haluaa jäädä suomalaiseksi. Usein kuitenkin käy myös niin, että meillä on Suomessa tarjota maahanmuuttajille vain niitä töitä, jotka eivät meille kelpaa ja koulutus ja osaaminen jää arvostamatta. Usein käy myös niin, että kielen oppiminen jää puutteelliseksi ja sen vuoksi myös kontaktit valtaväestöön vähäisiksi.

Emme saa ajatella itsekkäästi maahanmuuttajia vain työvoimareservinä. Meidän pitää nähdä maahanmuuttajat ensisijaisesti ihmisinä, jotka kaipaavat samoja asioita kuin mekin: kodin, koulutusta, työtä ja toimeentuloa, ystäviä ja läheisiä sekä mahdollisuuksia vaikuttaa omiin asioihinsa. Meidän tulee myös arvostaa sitä kulttuuria, josta he tulevat ja etsiä keinoja joilla se kulttuuri voisi myös näkyä meillä Leppävirralla ja rikastuttaa meidän kaikkien elämää. Myös pääsy mukaan kunnalliseen päätöksentekoon on avattava maahanmuuttajille, muualta tulleilla voi olla paljon sellaista sanottavaa kotiseudustamme, jota emme itse näe emmekä ymmärrä.  Silloin kun oma kansallinen ja leppävirtalainen itsetunto on kunnossa, on myös helppo arvostaa muita kulttuureja ja kuunnella muiden näkemyksiä.

Toivon että ensi syksyn vaaleissa kaikilla ryhmillä on tasapuolinen, avarakatseinen ja uudenaikainen ehdokaslista, josta löytyy jokaiselle äänestäjälle sopiva ehdokas äänestettäväksi.

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto