– Maksuton päivähoito Leppävirrallekin?

Henna Pitkänen, kuntavaaliehdokas
Julkaistu Soisalon Seudussa 21.2.2017

Vasemmistoliitto on puhunut subjektiivisen päivähoito-oikeuden puolesta pitkään ja olemme vastustaneet siitä leikkaamista aina. Nyt rinnalle on tullut myös ajatus, että kaikille kuuluvan varhaiskasvatuksen pitäisi olla myös maksutona.

Leppävirralla subjektiivisen päivähoito-oikeuden leikkaus ei tuonut paljon muutoksia aikaisempaan tilanteeseen, koska pääsääntö kuitenkin on, että jos edes toinen vanhemmista on kotona, myös lapsi hoidetaan kotona. Se ei välttämättä ole lapsen edun mukaista. Lapsella on oikeus laadukkaaseen, pedagogiseen varhaiskasvatukseen riippumatta siitä, ovatko vanhemmat töissä vai kotona. Päiväkodissa lasten sosiaaliset ym. taidot karttuvat ja edistävät koulumaailmaan siirtymistä. Varhaiskasvatukseen osallistuminen tasoittaa yhteiskunnallisia eroja ja on iso tekijä syrjäytymisen ehkäisyssä.

Suomessa yli kolmevuotiaat ovat EU-maista kolmanneksi vähiten (vain 64%, vrt. pohjoismaiden n. 90%) varhaiskasvatuksen piirissä. Sitä onkin kummasteltu OECD:ssä kuinka meillä, jossa koulutus on maksutonta yliopistoon saakka, varhaiskasvatus, jolla luodaan pohja koulun käytiin, on maksullista. Tärkeänä varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostoa pitää yllättäen myös kokoomus-ministeri Sanni Grahn-Laasonen, joka vielä viime keväänä ajoi läpi subjektiivisen päivähoito-oikeuden leikkaamisen sekä muut koulutusleikkaukset. Nyt hän puhuu maksuttoman varhaiskasvatuksen puolesta mm. syrjäytymisen ehkäisyn, naisten työllisyyden ja väestön koulutustason pysyvyyden näkökulmasta.

Keskusta on vastustanut maksutonta varhaiskasvatusta ja ehdottanut tilalle veronkevennyksiä lapsiperheille, jotta näillä olisi varaa maksaa varhaiskasvatuksesta; näinköhän ne säästyneet veroeurot perheissä menisi siihen, että lapset vietäisiin saamaan laadukasta varhaiskasvatusta?

Leppävirran kannattasikin tehdä maksuttomasta varhaiskasvatuksesta kilpailuvaltti naapurikuntiin nähden; moni varmasti miettii asuinkuntaansa valitessaan kunnan tarjoamia palveluja. Me kaipaamme Leppävirralle työikäisiä veronmaksajia ja sen ikäisillä monesti on myös lapsia. Lapsiperheillä myös rahat ovat usein tiukassa, eikä heillä ole varaa ostella kalliita rantatontteja, mitä on esitetty isoksikin houkuttimeksi muuttaa Leppävirralle. Leppävirralla on runsaasti vapaita vuokra-asuntoja joita tarjota uusille asukkaille vaihtoehtona omistusasunnolle. Tämä toki tarkoittaisi sitä, että päiväkotipaikkoja olisi pikimmiten saatava lisää, päiväkodit on jo nyt mitoitettu liian pieniksi.

Leppävirralla on vetovoimaa niin miljöönsä kun palvelujensakin osalta, kohta meillä on myös tarjota uusi, hieno TERVEELLINEN kouluympäristö. Tehdään arvovalinta mikä kantaa hedelmää pitkälle tulevaisuuteen. Muutetaan varhaiskasvatus maksuttomaksi ja pidetään Juottorannan alue yhteisessä virkistyskäytössä ja tuetaan yrittäjiä niin, että myös työpaikat säilyvät Leppävirralla.

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto