– Maksukorotukset rokottavat pienituloisia

Julkaistu Soisalon Seudussa 2.9.2008
Kaisa Korhonen (Vas), Mia Hahtala-Koponen (SDP)

Valtiolla on rahaa käytössään enemmän kuin koskaan ennen. Siitä huolimatta valtio sysää maksuvelvotteita yhä enemmän kunnille. Porvarihallitus tekee politiikkaa, jossa pienituloiset ja heikommassa asemassa olevat maksavat. Porvarihallituksen linja näkyy myös meillä Leppävirralla.

Perusturvalautakunta käsitteli sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korottamista 28.8. kokouksessaan. Leppävirran kunnan linja on ollut periä maksut aina lain sallimien enimmäismäärien mukaan ja niin päätettiin nytkin tehdä, useaan otteeseen. Kokous oli kuitenkin kaikkea muuta kuin yksimielinen. Vasemmistoliiton aloitteesta, että maksut jätetään korottamatta sekä päivähoitomaksujen, kotihoidon ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korottamatta jättämisestä äänestettiin, yhteensä neljästi. Kaikki äänestykset päättyivät 4-4, Vasemmistoliiton Kaisa Korhosen, SDP:n Mia Hahtala-Koposen ja Tuomo Luostarisen sekä Leppävirta-liikkeen Jorma Rajakankaan äänestäessä korotuksia vastaan. Keskusta puheenjohtajan äänellä ratkaisi asiat maksukorotusten puolesta. Päätöksenteon mielenkiintoinen piirre on se, että valtanäkemysten mukaan toimivien ei juuri tarvitse perustella kantaansa. Maksukorotus hyväksyttiin sillä perusteella, että muuttunut laki antaa siihen oikeuden ja koska kustannustaso on noussut.

Olimme päätöksistä eri mieltä, koska kyseessä olevat terveydenhuolto, lasten päivähoito sekä vanhusten palvelut ovat peruspalveluita, jotka tulee rahoittaa verovaroin. Palvelumaksujen ei tulekaan kattaa kustannuksia eikä sen enempää kustannustason nousua. Vaikka laki sallii maksujen nostamisen, kunta voi myös päättää toisin. Leppävirran kunnan vahvaa taloutta on suorastaan hehkutettu koko viime kevään, joten ei uskoisi että tulolähteitä palvelumaksuista tarvitsee hakea.

Terveyskeskuksen ja muun julkisen terveydenhuollon palveluita käyttävät ovat usein niitä ihmisiä, joiden taloudessa pienikin korotus tuntuu: pienituloisia, eläkeläisiä ja työttömiä, ihmisiä joilla ei ole käytössään työterveyshuollon palveluita eikä varaa yksityisiin palveluihin.

Asiakasmaksut sidotaan nyt jatkossa ansiotasoindekseihin ja kustannusindekseihin, ja maksut muuttuvat joka toinen vuosi. Ansiotasoindeksi ei kuitenkaan anna oikeaa kuvaa ihmisten maksukyvystä, sillä tuloerojen kasvaessa indeksi nousee, vaikka alimpien tuloluokkien tulotaso ei nousekaan samassa tahdissa. Kustannustason nousu taas tuntuu samojen ihmisten elämässä muillakin elämänalueilla kuin sairastamisessa ja hoidontarpeessa. Kun lääkkeet, elintarvikkeet ja polttoaineen hinnat nousevat tätä vauhtia, maksukorotukset ovat vielä yksi taloudellista ahdinkoa lisäävä tekijä.

Lainmuutoksessa oli paljon hyvääkin, etenkin monien yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden tilanne kohenee.  Esimerkiksi päivähoitomaksu määrättäessä perheen koossa huomioidaan nyt kaikki alaikäiset lapset, ja tulorajojakin on jonkun verran nostettu. Rajat ovat kuitenkin edelleen aivan liian alhaalla: kaikkein hyvätuloisimpien joukkoon pääsee jo vaikkapa sairaanhoitajan palkoilla. Käytännössä useimmat perheet, joissa molemmat vanhemmat käyvät töissä ja saavat edes jonkintasoista palkkaa, maksavat elokuusta alkaen kallistunutta päivähoitomaksua: kahdelta lapselta nyt tehty korotus lisää päivähoitomaksua 63 euroa kuussa.

Lautakunnan kokouspöytäkirjasta joku naureskellen lukee politikointia ja kunnallisvaalitaktiikkaa Politikointi on meille vieras sana, sen sijaan politiikasta tässä on tosiaankin kyse. Politiikka tarkoittaa arvovalintoja: kenen äänillä valtuustossa ja lautakunnissa istutaan ja kenen puolesta siellä on luvattu päätöksiä tehdä. Kautta aikojen valtavirrassa kulkijat ovat aina pitäneet omaa ajatteluaan objektiivisena totuutena ja neutraalina ajatteluna, kun taas eri mieltä olevia on syytetty ”ideologisesta värittyneisyydestä” ja politikoinnista. Tosiasiassa kaikki ratkaisut ovat poliittisia: yhtä lailla valtaapitävien ratkaisut ovat valintoja siitä, kenen joukoissa seistään. Jos esitys maksujen jättämisestä ennalleen on politiikkaa, aivan yhtä lailla politiikkaa on päätös korottaa maksuja. Se on tämän päivän oikeistolaista politiikkaa.

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto