– Maailma paranee pala kerrallaan

Kaisa Korhonen, kunnanvaltuutettu, Leppävirran Vasemmisto
Julkaistu lokakuussa 2016 Soisalon Seudussa

Saamme ahdistavia uutisia sodista ja raakuuksista enemmän kuin pystymme ottamaan vastaan. Omassa maassamme ja lähiympäristössämme on kurjia kohtaloita, väkivaltaa ja huono-osaisuutta. Kuka jaksaa uskoa, että asioihin voisi vaikuttaa? Onko maailmanparannus vain idealistien haaveilua?

Totta puhuen maailmassa on vähemmän sotia ja väkivaltaa kuin koskaan, lapsikuolleisuus ja köyhyys maailmassa vähenee. Ympäristön tila on huolestuttava, mutta pieni pala kerrallaan siihenkin on tartuttu. Kansainväliset sopimukset, siviilikriisinhallinta, järjestöjen rauhantyö sekä kehitysyhteistyö rakentavat parempaa tulevaisuutta maailmaan. Poliittisen päätöksenteon ja kansainvälisesti toimivien järjestöjen kautta jokainen meistä voi osallistua tähän työhön. Se ei ole ollut turhaa tähän saakka eikä ole vastakaan.

Kotimaassamme elintaso on noussut viime vuosisadalta, mutta viime vuosina suunta on käännetty eriarvoistavaan suuntaan. Erot toimeentulossa kasvavat, yhä suurempi osa suomalaista elää köyhyydessä samaan aikaan kun rikkaimpien tulot kasvavat. Politiikassa puhaltavat hyytävät tuulet.

Hyvinvointivaltion rakentaminen perustui vuosikymmenten kovaan työhön. Vasemmisto ja työväenliike ovat toimineet vahvasti hyvinvointivaltion rakentamiseksi, eläkkeiden ja reilumpien työehtojen puolesta, olemme saaneet lapsilisät ja päivähoidon, maksuttoman koulutuksen ja julkisen terveydenhuollon.

Nyt hyvinvointivaltiotamme yritetään murentaa: työehtoja heikennetään, eläkkeitä, opintotukia ja työttömyysturvaa kavennetaan, ja kaikkein eniten hallituksen säästöistä kärsivät ne, joilla muutoinkin menee heikoimmin. Koulutuksen ja tutkimuksen alasajolla vaarannetaan niin nuorten työllistyminen ja kaivattu viennin kasvu kuin myös kotimaisten palveluiden laatu. Ihmistä lähimpänä olevat palvelut, hoito ja hoiva, halutaan tulevassa sote-uudistuksessa antaa markkinoiden armoille.

Tämä kehitys on pysäytettävä. Ilmaisemalla mielipiteemme, äänestämällä ja ryhtymällä itse päättäjiksi voimme olla kääntämässä maamme suuntaa. Arkipäivässä eniten koskettavat päätökset tehdään täällä omassa kunnassa. Täällä päätetään koulukyydeistä, koulujen sijainneista, päivähoitoryhmien koosta, hometilojen korjaamisista, uusista rakennuskohteista, viheralueiden säästämisestä tai kaventamisesta. Etkö haluaisi olla mukana vaikuttamassa näihin? Pala palalta parantamassa kotikuntaa ja maailmaa?

Vasemmiston ehdokkaat sitoutuvat yhteiseen arvomaailmaan; oikeudenmukaiseen tulonjakoon ja huolenpitoon jokaisesta, tasa-arvoon, syrjimättömyyteen, demokratiaan ja rauhaan sekä ympäristön ja ihmisoikeuksien ehdottomaan kunnioittamiseen. Ehdokkaamme allekirjoittavat sitoumuksen irtisanoutua kaikesta väkivallasta ja vihapuheesta sekä rasismista. Jos tunnet kuuluvasi tähän joukkoon, olet tervetullut mukaan!

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto