– Leppävirran Vasemmisto suhtautuu avoimesti keskusteluun kuntarakenteen uudistamisesta

Leppävirran Vasemmisto suhtautuu avoimesti keskusteluun kuntarakenteen uudistamisesta. Muutoksia on tulossa ja niitä myös tarvitaan. Jäsenistömme haluaa lisää tietoa mahdollisista kuntaliitoksista, niiden ehdoista ja vaikutuksista tavallisen asukkaan arkeen ja elämään sekä myös siitä, miten meidän käy jos kuntarakenteen uudistus jää tekemättä. Siksi selvitystyöhön on nyt lähdettävä aktiivisesti mukaan vaikuttamaan. 

Vasemmisto vaatii ensisijaisesti kuntalaisten tarvitsemien palveluiden turvaamista kuntarakenteesta riippumatta. Haja-asutusalueen palvelut ovat jo nyt vähentyneet, siksi pitää aktiivisesti kehittää palvelujen saatavuutta.Tarvitaan vanhoja hyviä konsteja ja pussillinen uusia päälle, kuten esimerkiksi monipalvelu-kirjastoauto Tilda meillä tai Pieksämäellä kirjastoauton mukana liikkuvat lasten kerhot. Samalla erityisesti vanhusten ja lasten mahdollisuuksia liikkua kyliltä taajamiin pitää lisätä kutsuliikenteen ja muun joukkoliikenteen keinoin.

Kuntien toimintakulttuurin pitää myös muuttua. Päätösvaltaa ja tehtäviä tulee hajauttaa ja delegoida niin, ettei viranhaltijavalta keskity vain suuriin kuntakeskuksiin, vaan ihmisillä on mahdollisuus saada asiansa käsiteltyä lähempänä. Erilaiset asumisen ja elämisen muodot kaupungeissa ja maaseudulla edellyttävät myös palveluiden työntekijöiltä erilaisia tapoja toimia, ennakkoluulottomuutta uusia tehtäviä kohtaan ja valmiutta palvella myös uutta kuntalaisjoukkoa.

Kunnassa – oli se minkä kokoinen hyvänsä – on lisättävä lähidemokratiaa: Käyttäjädemokratiaa tulee kehittää ja päätösvaltaa palauttaa lähipalveluiden tasolle, esimerkiksi koulujen johtokunnille tai yhteisesti valituille vanhus- ja vammaisneuvostoille. Kuntalaisten tiedonsaanti kaikissa ratkaisevissa kysymyksissä on varmistettava ja heitä on kuultava ennen päätösten tekoa. Aloitekanavia, kyselyjä, mielipidemittauksia sekä vuorovaikutteisia nettisivuja pitää kehittää, kuntalaisten kiinnostusta yhteisiin asioihin on myös aktiivisesti heräteltävä.

Kuntauudistuksen aikataulu näyttää liian kireältä: haluamme aikaa selvityksiin ja kuntalaisten kuuntelemiseen. Ennen päätösten tekemistä on tarkasteltava kokonaisuutena myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, valtionosuusjärjestelmän uudistusta ja kuntien tehtävien uudelleenarviointia. Koska haluamme olla mukana tulevaisuuden tekemisessä, kannatamme selvityksen tekemistä sekä etelän että pohjoisen suuntaan. Päätökset pitää tehdä tiedon ja kuntalaisten näkemysten pohjalta.

 

Leppävirran Vasemmisto ry:n vuosikokouksesta muistiin kirjasi

Kaisa Korhonen, sihteeri

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto