– Lähiruoka

Kaisa Korhonen
Julkaistu kesäkuussa 2014 Soisalon Seudussa ja Warkauden Lehdessä

Lähiruoka ja sen tuotanto on nostettu viime aikoina vahvasti esiin seutukunnalla. Hienoa! Soisalon Seudun päätoimittaja toivoo, että kunnan päättäjätkin kiinnostuisivat teemasta. Olemme kiinnostuneet.

Leppävirran Vasemmisto teki jo lokakuussa 2011 aloitteen lähiruuan käytön lisäämiseksi kunnan keskuskeittiössä. Keväällä 2012 saamamme vastaus oli vähän ympäripyöreä ja vetosi ongelmiin joita lähiruuan tuotannossa, jalostuksessa ja jakelussa olisi.  Sellaisenaan se ei olisi johtanut mihinkään toimiin. Siksi teimme jatkoesityksen, jossa linjasimme prosentuaalisia tavoitteita lähiruuan käytölle tuleviksi vuosiksi sekä kotimaisuusasteen lisäämiseksi.

Lisäksi esitimme että lähiruuan saatavuusongelmien ratkaisemiseksi kunnan elinkeinotoimi ja ruokahuolto yhdessä tuottajien ja yrittäjien kanssa perehtyvät muiden kuntien sekä valtakunnallisiin hankkeisiin ja toimenpideohjelmiin lähiruuan käytön lisäämiseksi ja yhteistyössä aloittavat omat toimenpiteensä lausunnossa mainittujen tuotannon, jalostuksen ja jakelun ongelmien ratkomiseksi. Tällaisia hankkeita on useitakin meneillään lähiseudulla.

Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksemme ja vuoden 2013 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan olikin lisätty prosentuaaliset lähiruokatavoitteet. Vuodelle 2014 lähiruuan lisäämistavoitteita ei ollut kirjattu talousarvioon, mutta oletan toimien jatkuvan valtuuston linjauksen mukaisesti.

Vuoden 2013 tavoitteiden toteutumisesta raportoitiin äskettäin tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintakertomus on tältä osin hiukan välttelevä ja vetoaa tuotteiden saantimahdollisuuksiin lähialueilta. Tuotannon, tuottajien verkostoitumisen ja elintarvikejalostuksen sekä kilpailutus- ja kehittäminen on pitkäjänteinen työ, eikä sitä saada vuodessa tai kahdessa valmiiksi. Kiuruvesi on hyvä esimerkki kunnasta, jossa työtä on tehty jo toista kymmentä vuotta ja tulokset alkavat näkyä nyt paikallisessa taloudessa.  Ei meilläkään voida vuoden kokemusten jälkeen luovuttaa.

Lähiruoka tuo työpaikkoja alueelle niin maataloustuotantoon kuin elintarvikkeiden jalostukseenkin sekä esimerkiksi järvikalastukseen. Lähiruuan käyttö edistää siis paikallistaloutta ja työllisyyttä. Lähiruuan käyttö on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, koska se vähentää ruuan kuljettamisesta ja pakkaamisesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Lähiruoka on tuoreempaa ja siten useimmiten maittavampaa ja terveellisempää kuin kaukaa kuljetettu. Lisäksi lapsia ja nuoria voidaan tutustuttaa sesonkiruokiin, oman alueen ruokaperinteeseen sekä ruuan tuotantoketjuun.

Jos täällä maaseudulla lähiruuan käyttö kaatuu saatavuusongelmiin, on vika osaamisessa, asenteissa, tahdossa tai toimintatavoissa. Ne ovat ratkaistavissa olevia ongelmia.

Alkuperäinen aloite ja perustelut:
http://leppavirta.vas.fi/kannanotot/aloite-lahiruuan-kayton-lisaamiseksi-kunnan-keskuskeittiossa/

Jatkoesitys:
http://leppavirta.vas.fi/kannanotot/aloite-lahiruuan-kayton-lisaamisesta/

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto