– Kansalaisopisto – harmillinen kuluerä vai rahasampo?

Reima Rouvinen, kuntavaaliehdokas, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen
Julkaistu Warkauden Lehdessä 30.3.2017 ja Soisalon Seudussa 4.4.2017

Itä-Suomen yliopiston professori Jyri Mannisen viime vuonna tekemä tutkimus osoittaa, että yhden euron panostus kansalaisopistoihin tuo 3,4 – 5,6 euron hyödyt.

Valtion kannattaa siis tukea kansalaisopistoja. Valtionosuudet kattavatkin noin puolet kurssien kuluista. Kuntien päätöksenteossa kansalaisopistojen tuottamia merkittäviä hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia osataan kuitenkin harvoin muuttaa euroiksi ja ne jäävät huomiotta.

Tästä löytyy valitettavan hyvä esimerkki Leppävirran kunnasta, jossa kansalaisopistoa on viime aikoina kohdeltu pelkkänä kulueränä. Tämän seurauksena kansalaisopiston ensi syksyn vapaan sivistystyön kurssimäärä tulee putoamaan alle puoleen edellisvuosiin verrattuna.

Miten tähän päädyttiin?

Soisalo-opiston alkuvuosina vuodesta 2008 alkaen Leppävirran kunta tilasi joka vuosi opistolta 7100 tuntia vapaaseen sivistyöhön.

Tilanne muuttui Leppävirran talouden sopeutustoimien yhteydessä, kun vuodelle 2014 tilattujen tuntien määrä vähennettiin 6200 tuntiin. Tästä selvittiin, kun opisto lyhensi lukukausien pituutta. Kuntalaiset pääsivät kursseille lähes kuten aiemminkin, mutta kurssien tuntimäärät pienenivät. Toteutuvien kurssimäärien ennakoitavuus kuitenkin huononi ja Leppävirran budjetti ylittyi tästä lähtien joka vuosi.

Budjetin ylittyminen vuonna 2015 johti keskinäiseen nokitteluun Soisalo-opiston ja Leppävirran kunnan välillä mm. paikallislehtien välityksellä ja aiheutti lopulta kaikkien vielä aloittamattomien kurssien perumisen viime syksynä.

Leppävirran kunta jatkoi nokittelua irtisanomalla kansalaisopistosopimuksen ja kun myös vuoden 2016 budjetti ylittyi, tuo ylitys vähennettiin kuluvan vuoden määrärahoista. Tämä rangaistuksenomainen toimenpide kohdistuu lopulta omiin kuntalaisiin tulevana syksynä. Tänä vuonna vapaan sivistystyön tuntimäärä tulee olemaan vähän päälle 4000 tuntia ja siitä syksylle jää noin 1000 tuntia.

Vaikeuksien kautta voittoon?

Vapaan sivistyön tavoitteet vaarantuvat tänä vuonna Leppävirralla. Toivon kuitenkin, että pystymme ottamaan opiksi näistä vaikeista viime vuosista. Tulevan sote-uudistuksen jälkeen kuntien vastuulle jää edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Paras keino täyttää tämä velvollisuus on taata kuntalaisille hyvät ja riittävät kansalaisopistopalvelut.

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto