– Vappuna 2008 Leppävirran torilla

Kaisa Korhonen

Hyvät toverit, hyvä vappua juhliva väki täällä Leppävirran torilla…

Elämme aikaa jolloin poliittinen keskustelu tuntuu liikkuvan yksityiselämän puolella, mutta samalla tehdään myös paljon merkittävämpiä ratkaisuja: kunnat ovat muutoksessa, jossa kuntarajoja siirrellään, palveluiden tuottamista organisoidaan rajusti uudelleen, ja erilaisia yhteistoimintamalleja rakennellaan. Peruspalveluiden tuottaminen on keskustelun ydin.

Peruspalvelut tarkoittavat asioita, joita jokainen ihminen iästä ja elämäntilanteesta riippuen eri lailla tarvitsee. Tämä tarkoittaa, että ihmisen pitää saada syntyä, kasvaa, elää ja vanheta niin hyvinvoivana kuin on mahdollista. Vasemmistoliitto painottaa kunnan roolia peruspalveluiden tuottajana. Elämän perusasioista ei voi tehdä kauppatavaraa eikä niitä saa muuttaa pelkäksi liiketoiminnaksi. Jos markkinavoimat päästetään jylläämään, ne tuntuvat olevan miltei mahdottomampia ihmisvoimin pysäyttää kuin luonnonvoimat konsanaan.

Oma asuinkuntamme on se, joka peruspalveluja pääosin tuottaa ja ennen kaikkea kunta on se joka näiden palveluiden tuottamista johtaa ja valvoo. Muutosten keskellä on oltava tarkkana siitä, ettei muutoksissa kadoteta kuntalaisten vaikutusvaltaa näihin oman elämän tärkeisiin asioihin.

Käytännössä kysymys on arkisista asioista: Miten kauaksi lähdetään lääkäriin tai kuinka pitkä on pienen koululaisen koulutie? Onko lapsella mahdollisuus leikkiä, kasvaa ja oppia hyvässä hoidossa sillä välin kun vanhemmat ovat töissä? Voiko ikäihminen elää turvallisesti kotonaan ja saada tarvitsemaansa apua ja voimien hiipuessa siirtyä turvallisiin palveluasuntoihin? Kyse on myös siitä, miten hyvin kirjasto palvelee, mitä lapset voivat harrastaa, millaiset aikuisten opintomahdollisuudet ovat? Ovatko tiet valaistuja ja turvallisia kulkea? Ja lopulta kyse on myös palveluiden maksuista – onko siis kaikilla yhtäläiset mahdollisuudet käyttää näitä palveluita?

Palveluiden tuottaminen maksaa aina rahaa ja rahaa niihin on riittävästi panostettava –kilpailuttamalla voidaan saada halvalla, mutta onko se aina silloin hyvää? Työssä on oltava osaavia ihmisiä ja heidän työtään on arvostettava, henkilökuntaa pitää olla tarpeeksi, jotta työ sujuu ja työntekijät jaksavat antaa parastaan. Kunnan on huolehdittava oman työnsä laadusta, mutta kiinnitettävä huomiota myös ostopalveluiden laatuun. Nyt kun vallalla on halu ulkoistaa ja yksityistää toimintoja, pitää muistaa, että kunnan vastuu EI lopu siihen, kun toiminta siirtyy muulle toimijalle. Suuryrityksiltä vaaditaan jo globaalia yhteiskuntavastuuta myös alihankkijoiden tekemisistä. Myös kunnan on vaadittava omilta ”alihankkijoiltaan” eettistä, ekologista ja ennen kaikkea hyvin johdettua ja hyvää palvelua kuntalaisille.

Tämä Leppävirran kunta olemme me. Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää itse valitsemamme kunnanvaltuusto. Suunnitelmia ja päätöksiä arjen asioista tehdään lautakunnissa ja työryhmissä. Demokraattinen päätöksenteko vaatii avointa mutta asiallista keskustelua – ongelmien käsittelyä, mutta ei syyllisten osoittelua ja tuomitsemista –  eri mieltä olemista, mutta myös sovittelua ja lopulta tehtyihin päätöksiin sopeutumista.

Tässä nykyisessä nopeatahtisessa maailmassa demokratia tuntuu olevan joillekin liian hidas ja hankala tapa edetä, päätökset syntyisivät helpommin ja nopeammin pienessä piirissä. Kuitenkin demokraattinen päätöksenteko vaatii aikaa – suuret päätökset eivät synny hetkessä, koska ne vaativat valmistelua, kypsyttelyä, kuntalaisten kuulemista ja eri tahojen sitoutumista päätöksiin. Vasemmistoliiton mielestä tämä joillekin liian ”hidas ja hankala” tapa on ainoa oikea: vallan on pysyttävä kansalla. Tänä vaalivuonna leppävirtalaisilla on taas mahdollisuus valita, kuka meillä ylintä valtaa käyttää. Tehdään se ja valitaan paras mahdollinen valtuusto!

Vasemmistoliiton Leppävirran kunnallisjärjestön puolesta toivotan teille kaikille hyvää suomalaisen työn juhlaa ja kansainvälistä työväen juhlaa sekä aurinkoista kevään alkua!

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto