– Hyvät naiset – ja miehet!

Kaisa Korhonen, kunnanvaltuutettu, kuntavaaliehdokas

Vaikka kuntamme ehdokaslistoilla on naisia vain reilu kolmannes ehdokkaista, äänestetäänhän silti valtuustoon vähintään puolet naisia? Tällä hetkellä valtuutetuista naisia on vain alle kolmannes.

Ei sillä että sukupuoli tekisi kenestäkään parempaa tai huonompaa valtuutettua. Silti on kaikkien etu, että sukupuolet ovat tasapuolisesti läsnä, kun yhteisistä asioista päätetään. Yhtä lailla toivoisi valtuutettujen ikäjakauman olevan tasainen ja muutenkin erilaisten kuntalaisten olevan edustettuina.

Monet tasa-arvokysymyksistä ovat yhteisiä: perhevapaat sekä työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmat koskettavat niin isiä kuin äitejäkin, terveysongelmat ja työttömyys ovat yhteisiä ongelmia. Eriarvoistuminen hyvätuloisten ja pienituloisten välillä koskettaa sukupuolesta riippumatta.

Siksi tarvitsemme yhtä lailla naisten kuin miestenkin kokemusta valtuustoon. Tarvitsemme ensi käden tietoa nuorten maailmasta, perheellisten elämästä, maahanmuuttajien mietteistä ja ikääntyvien tarpeista.

Vaikka Suomessa joskus ajatellaankin, että tasa-arvo on jo saavutettu, meillä on silti vielä selkeästi sukupuoleen liittyviä eriarvoisuuksia. Naisten ja miesten väliset palkkaerot eivät ole korjaantuneet. Köyhyys kirpaisee vielä muita kovemmin yksinhuoltajaäitien perheitä ja pienellä eläkkeellä eläviä yksinäisiä naisia.

Julkisten palveluiden leikkaukset koskettavat enemmän naisia, koska esimerkiksi lasten, vammaisten ja iäkkäiden vanhempien hoidosta vastaavat edelleen enemmän naiset kuin miehet. Hoito- ja hoiva-alojen pienipalkkaiset työntekijät ovat valtaosaltaan naisia.

Siksi tarvitsemme myös lisää vahvoja, oikeudentajuisia naisia pitämään ääntä tasa-arvon, turvallisuuden ja hyvinvointivaltion puolesta.

Kansainvälinen naistenpäivä on muutakin kuin kukkia ja suklaata. Naisten päivän vietto on lähtöisin naisten aseman parantamiseen liittyvistä kamppailuista ja sitä on vietetty kautta aikojen tuomalla esiin naisten asemaan liittyviä epäkohtia.

Huomenna naistenpäivänä juhlitaan tasa-arvotyön saavutuksia Suomessa ja samalla päätetään tehdä Leppävirrasta vielä tasa-arvoisempi ja parempi kunta.

 

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto