– ”Hyvää ruokaa kouluun”

Kaisa Korhonen
Julkaistu Warkauden Lehdessä 23.10.2012 ja Soisalon Seudussa 25.10.2012

”Hyvää ruokaa kouluun” sanoi perheen nuoriso, kun kysyin kotona ääneen, mitä Leppävirralla pitäisi parantaa. Hyvän ruuan edellytyksiä on muitakin, mutta yksi tärkeimmistä on hyvien ja tuoreiden raaka-aineitten käyttö. Leppävirran Vasemmisto on saanut tällä vaalikaudella läpi aloitteensa paikallisruuan käytön lisäämiseksi kunnan keskuskeittiössä. Vuosikymmenen lopulla on tavoitteena tuottaa yli puolet koulu- ja laitosruuasta lähialueella ja 90% ruuasta kotimaassa.

Kotiseudulla tuotettu ruoka työllistää ja kehittää toimivaa paikallistaloutta. Vaikka kunnalle tuleekin alkuunsa hieman lisää kustannuksia, raha jää kuitenkin omalle alueelle, omien tuottajien ja työntekijöiden hyödyksi ja lopulta myös verotuloiksi. Paikallisruoka on myös ekologista ja säästää sekä ympäristöä että kustannuksia kuljetusmatkojen lyhetessä.

Ruuan alkuperä on kuluttajille yhä tärkeämpi valintaperuste, mutta kyse ei ole vain trendikkyydestä, vaan myös tulevaisuudesta. Maailmalla ympäristö- ja luonnonkatastrofien seurauksena puhtaasta, viljelykelpoisesta maasta on tulevaisuudessa pulaa. Meidän on tärkeää koko Suomessa ja Leppävirralla pitää yllä tuotantoa ja tuotannon rakenteita sekä elintarvikkeiden jatkojalostusta, jotta meillä ja lapsillamme myös tulevaisuudessa on turvallista ja hyvää syötävää.

Paikallisruuan käytön lisääminen ei ole ongelmatonta ja vaatii niin tuottajien kuin julkisten toimijoiden aktiivisia toimia ja sitoutumista hankkeeseen. Se vaatii myös katsetta hiukan pitemmälle tulevaisuuteen, yli seuraavan talousarviovuoden ja jopa parin vaalikauden yli. Useissa muissa kunnissa on kuitenkin onnistuttu lisäämään paikallisen ruuan käyttöä, työllistämään tuottajia, kalastajia ja pieniä elintarvikkeiden jalostajia. Hyvien esimerkkien voimalla myös Leppävirralla onnistutaan.

 

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto