– Halli vai ei hallia

Julkaistu Soisalon Seudun mielipidepalstalla
Seppo Kauhanen

”Toteutuvatko 100 työpaikkaa?” kysyttiin Soisalon Seudussa 28.12.2007. Kannatin hallihanketta valtuuston kokouksessa 17.12. koska tarvitsemme lisää työpaikkoja ja sitä kautta vero- ja muita tuloja paikkakunnalle.

Päätöksen ajattelin omilla aivoillani toki tutustuen taustoihin joita tunnen ja tiedän entuudestaankin. Paikkakunnalla ja lähiympäristössä toimii lähes samalla tuotealalla monta yritystä. Osa niistä on räätälöinyt tuotteensa teollisuuden tarpeisiin ja osa taas kehittää ja markkinoi pienkuluttajille suunnattuja tuotteita. Ero on hyvin selkeä ”raskaamman” ja ”kevyemmän” tuotteen valmistuksessa.

Mutta eikö tällainen lämmönsiirron osaamisen keskittymä tänne Sisä-Savon seudulle luo myös mahdollisuuksia mm. tutkimuksen ja tuotekehityksen osalta? Entäpä yritysten yhdessä toteuttama vientiprojekti?  Toki ymmärrän tuotesalaisuuden ja mahdollisten patenttien tai mallisuojien tuoman ongelman mutta eihän kasvua tapahdu rajattomasti jos rahaa siirrellään Suomen sisällä.

Miten kilpailutilanne olisi poistunut Suomesta jos halli olisi valmistunut johonkin toiseen kuntaan ja toisen TE-keskuksen alueelle?  Ala tulee kasvamaan aivan varmasti etsittäessä vaihtoehtoisia energiamuotoja mm. kiinteistöjen lämmitykseen. Siitä pitää huolen öljyn ja sähkön koko ajan kallistuva hinta.

Osaavaa henkilökuntaa löytyy vielä, toteaa samassa lehdessä haastateltu alan toimitusjohtaja. Alan koulutuksen tukemisesta paikkakunnalla olen toimitusjohtajan kanssa täysin samaa mieltä. Nyt tilanne on valitettavasti se että paikkakunnan metallilinjalle ei ole ollut riittävästi hakijoita. Nuoret hakevat suuremmille paikkakunnille. Aikuiskoulutus ja yrityksille räätälöity koulutus antaa kyllä osaavaa työvoimaa jatkossakin. Onnistuisikohan tässä koulutusasiassa yhteistyö paikkakunnalla toimivien metallialan yritysten kesken?

On myös huomioitava että yrityksethän työllistää muitakin kuin metallialan osaajia eikä kaikkien tarvitse välttämättä työskennellä samassa hallissa. Heijastusvaikutuksia tulee olemaan myös alihankintaketjuun positiivisessa mielessä.

Työttömiä työnhakijoita Pohjois-Savossa oli marraskuun lopussa TE-keskuksen tilaston mukaan 10 903 henkilöä lomautetut mukaan lukien. Kun tilastosta katsotaan ns. laaja työttömyys joka sisältää 4974 henkilöä jotka ovat koulutuksessa tai muilla toimenpiteillä sijoitettu päästään jo yli 15 000 henkilön. Luku on valtava. Se onko nykyinen koulutus kaikilta osin oikein suunnattua, vaatiikin toisen pohdinnan. Suunta on kyllä oikea kun koulutusta räätälöidään nimenomaan yritysten tarpeisiin ja heidän kanssaan yhteistyössä. Vaan onko vauhti liian hidas?

Hallille löytyy varmasti käyttöä toimiipa siinä sitten minkä niminen yritys / yritykset tahansa.  Meidän veroeuroja on laitettu moneen muuhun turhanpäiväiseen asiaan ja taitaa mennä edelleen vaikka sanoinkin selvästi että ei.

PS. Yritystuet on kaikkien yritysten haettavissa niin kuin Nyyssösen Jormakin tietää. On myös mietittävä sitä että tuleeko meidän yrittää luoda uutta vai elää menneessä. Ja voimmeko olla tunnustamatta tai huomaamatta sitä että maailma on muuttunut ympärillä? Selasin ammattiosaston historiakirjaa varten mm. Soisalon Seudun arkistoja ja huomasin lehtijutuista että rahat olivat kunnalta vähissä jo 60-luvun lopussa ja kaikki oli ennen paremmin. Vai oliko sittenkään?

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto