– Eriävä mielipide

Leppävirran kunnanvaltuusto 11.4.2012

ERIÄVÄ MIELIPIDE

Me allekirjoittaneet valtuutetut jätämme eriävän mielipiteen Leppävirran kunnanvaltuuston kokouksen 11.4.2012 5 §:stä Leppävirran kunnan lausunto Kunnallishallinnon rakenne –työryhmän selvityksestä.

Kunnanhallituksen valtuustolle esittämä lausunto ei tarkastele virkamiestyöryhmän tekemää selvitystä asianmukaisesti eikä riittävän laajasta näkökulmasta. Valtuustoenemmistön lausunto ei vastaa kuntalain hengen mukaista valmistelutyön vaikutusta tai henkeä. Lausunnossa on suurelta osin ohitettu kunnanvaltuutettujen yhdessä tekemä valmistelutyö, seminaarityöskentelyn tulokset ja allekirjoittaneiden kunnanvaltuutettujen esittämät näkemykset. Näkemykset oli laadittu kirjalliseen muotoon ja ne käsiteltiin valtuuston työkokouksessa 2.4.2012. Nyt esitetty lausunto poikkeaa erittäin paljon edellä kerrotusta valmistelutyöstä.

Lausunto keskittyy torjumaan Leppävirran kunnan kohdalta selvityksen toteuttamista. Enemmistöäänillä tehty päätös jättää arvioimatta laaja-alaisesti julkisen sektorin ja erityisesti kuntasektorin uudistamistarpeet valtakunnallisella tasolla ja erityisesti Pohjois-Savon alueella. Kuntaliitosselvitysten yksioikoinen torjuminen on Leppävirran taloudellinen tilanne huomioiden valtuustoenemmistön keino vain vastustaa valtioneuvoston muutosehdotuksen perinpohjaista tarkastelua.

Me allekirjoittaneet kunnanvaltuutetut pidämme esitettyjen valtakunnallisten tilastojen ja ennusteiden perusteella luontevana ja välttämättömänä yhteistyön selvittämistä puolueettoman selvitysmiehen toimesta. Onhan valtio valmis korvaamaan selvitystyöstä aiheutuvat kustannukset. Yhdeksi perusteluksi vastustuksessa on enemmistö nähnyt tiedon puutteen. Tätä tietovajetta on omiaan korjaamaan selvitysmiehen asettaminen ja hänen selvityksensä.

Leppävirran kunnan lausunto antaa Suomen kuntatalouden tulevaisuudesta virheellisen kuvan jättäessään huomiotta epävarmuustekijät, kuten Suomen kuntien toimintakatteen heikkenemisen, rajun veroprosentin noston ja jo nyt Leppävirran kunnan ja kuntalaisten tosiasiallisen ja suoran vaikuttamismahdollisuuden vähenemisen erilaisissa kuntayhtymissä ja liikelaitoksissa. Kuntien valtionosuusjärjestelmän tai erilaisten hallintohimmelien säilymisestä nykyisellään tai Leppävirran kunnan kannalta yhtä edullisena ei ole mitään takeita.

Lausunnossa esitetyt johtopäätökset ovat virheellisiä. Leppävirran kyky tuottaa väestönsä palvelut nyt ja tulevaisuudessa itsenäisenä kuntana ei ole niin selvää kuin lausunto antaa ymmärtää. Esittämämme selvitystyö ja sen tulokset voisivat arvioida noita seikkoja puolueettomasti tai ainakin puolueettomammin kuin mitä lausunto antaa ymmärtää.

Me allekirjoittaneet valtuutetut emme ole nykyisten kunnan tunnuslukujen valossa vaatimassa kuntaliitoksia. Näemme, että ehdotetun kuntajakoselvityksen tekeminen on tarkoituksenmukaista ja antaa kuntalaisten ja päätöksenteon kannalta oleellista kipeästi tarvitsemaamme tietoa.
Lausunnosta saa sellaisen vaikutelman, että Leppävirran kunta katsoo ikiaikaiseksi oikeudekseen laajemman alueellisen ja seudullisen tarkastelukulman laiminlyönnin. Näin enemmistön lausunto ei edistä koko Pohjois-Savon kuntien luontevaa yhteistyötä.

Leppävirralla 11.4.2012

 

SDP:n valtuustoryhmä

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Leppävirta-liikkeen valtuustoryhmästä

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto