– EI Kysterille

Julkaistu Soisalon Seudussa maaliskuussa 2009
Kaisa Korhonen ja Reijo Sikanen
Leppävirran Vasemmistoliiton kunnanvaltuutetut

Ihmisille on tärkeää, että terveyspalvelut ovat lähellä ja niihin pääsee nopeasti tarvittaessa, että ne eivät ole liian kalliita, ja että lääkärit ja hoitajat ovat osaavia ja kohtelevat ihmisiä hyvin. Verorahat käytetään tehokkaasti palveluiden tuottamiseen ja omat vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon ja palveluiden valvontaan säilyvät.

Kunta- ja palvelurakenneuudistus pakottaa hakemaan uusia ratkaisuja terveydenhuollon järjestämiseksi – lain tarkoitus lienee hyvä, mutta toteutus ainakin meillä päin ontuu. Tällä hetkellä hyvin toimiva ja verraten edullinen oma terveyskeskus ollaan liittämässä osaksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yhteyteen perustettavaa liikelaitosta, koska luonnollista ihmisten liikkumiseen perustuvaa yhteistoiminta-aluetta ei ole saatu aikaan. Lain tarkoittamat rakenteelliset uudistukset ja taloudellisuus eivät tällä mallilla toteudu – liikelaitos tuntuu lähinnä hätäratkaisulta lain kirjaimen toteuttamiseksi.

Liikelaitossopimusta valmistellaan kiivaasti, sillä se pitäisi hyväksyä jo huhtikuussa. Toiminta näyttäisi säilyvän Leppävirran omassa terveyspalveluiden tuotantoyksikössä suurin piirtein ennallaan. Terveyspalveluiden laadun huononemista tuskin tarvitse pelätä, hallinnollista sekä muuta erikoisosaamista uskotaan saavan tätä kautta hiukan lisää.

Kuitenkaan kukaan ei tunnu odottavan liikelaitokselta varsinaisia hyötyjä tai säästöjä, kustannukset eivät meillä ainakaan laske. Kuntien pitkät välimatkat takaavat, ettei tehoa saada toimintoja yhdistämällä, entisten päälle vain rakennetaan kerros johtotasoa lisää. Ihmisten hoito ja hoiva tehdään edelleen käsin, eikä mikään uusi organisaatio vähennä sen työn tarvetta. Myöskään terveydenhuollon työntekijäpulan ratkaisun avaimet eivät ole liikelaitoksessa.

Uusi malli erottaisi taas terveystoimen sosiaalitoimesta ja rakentaisi uudelleen ne hallinnolliset rajat, jotka joku vuosi sitten perusturvan organisaatiomuutoksessa purettiin. Palveluketjuja on kehitetty ihmisten tarpeisiin eri ikäkausina: lasten ja perheiden palvelut toimivat yhteen, vanhusten hoito ja hoiva toimivat yhtenä prosessina. Tällä hetkellä esimerkiksi vanhuksen siirtyminen asumismuodosta toiseen käy suunnitellusti, mutta entä sitten kun sairaala- ja muu laitoshoito on kokonaan eri organisaation järjestämää kuin kotipalvelut ja palveluasuminen? Samanlaisia rajapintoja on muitakin. Tiukassa tilanteessa pallotellaan helposti kustannuksia (ja siis ihmistä!!) rajan yli toisen organisaation puolelle, eikä kukaan ajattele sen paremmin talouden kuin ihmisenkään (!!) kannalta parasta kokonaisratkaisua.

Jos kustannukset vielä nousevat ja kun kuntatalouden tila on nykyisellään kurjistuva, niin odotettavissa on leikkauksia kaikessa siinä missä suinkin voidaan. Palveluiden hintaan ei enää omalla toiminnalla voida vaikuttaa. Uutta liikelaitosta johtaisivat ja hallinnoisivat pääasiassa terveysalan ammattilaiset, ja vain pieni edustus tulee kunnista. On pelättävissä, että kun palveluita aletaan laajalla alueella arvottaa tuottavuus- tai tuloksellisuusmittareilla, palveluita keskitetään ”tuottamattomilta” alueilta keskeisemmille. Kuntalaisten vaaleilla valitsemat edustajat pääsevät vaikuttamaan terveyspalveluihin entistä vähemmän ja entistä abstraktimmalla strategiatasolla – demokratian, kuntalaisten oman vaikuttamisen, mahdollisuuksia heikennetään entisestään.

Terveydenhuolto on kuntalaisten peruspalvelu jos mikään. Sen tulee olla lähellä ja sen päätöksenteon tulee olla käsitettävää ja siihen pitää pystyä vaikuttamaan. Leppävirran Vasemmistoliitto kannattaa edelleen terveyspalveluiden kehittämistä talous- ja työssäkäyntialueen perusteella ja vastustaa reikäisen tilkkutäkin rakentamista yli Savonmaan. Samoihin johtopäätöksiin on päädytty eräissä muissakin kunnissa, jossa jouduttaisiin purkamaan hyvin toimivia kuntayhteistyön malleja liikelaitoksen tieltä. Leppävirralla meidän on edelleen viisasta keskustella Keski-Savon kuntien kanssa terveydenhuollon yhteistyöstä, eikä kuntaliitoskeskusteluakaan pidä pelätä. Kun todellista yhteistyöhalua löytyy, löytyvät myös keinot ja ratkaisut.

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto