– Aloite terveyskeskusmaksujen poistamiseksi

Leppävirran Vasemmisto 22.10.2012

Terveyskeskuksen lääkärikäyntimaksut kohdistuvat kovimmin pienituloisiin

työelämän ulkopuolella oleviin ihmisiin. Maksu saattaa muodostua
esteeksi lääkärissä käymiselle ja näin pitkittää tai pahentaa sairautta
aiheuttaen lisää inhimillistä kärsimystä sekä menoja yhteiskunnalle.
Samaan aikaan työssäkäyvät saavat ilmaisen työterveyshuollon ja
hyvätuloiset pystyvät maksamaan yksityislääkärin maksut. Tilanne lisää
terveyseroja, joiden kaventaminen on valtakunnallinen tavoite, ja samoin
sen tulisi olla leppävirtalainen tavoite.

Leppävirralla lääkärikäyntien tuomat tulot olivat viime vuonna alle 200
000 euroa – osa niistä kuluu laskutukseen ja perintään tai maksetaan
muutenkin kunnan omasta kukkarosta. Kuntien talous on tiukalla, mutta
vielä tiukemmalla on irtisanottujen, pitkäaikaistyöttömien,
pätkätyöläisten, perhevapailla olevien, pienituloisten eläkeläisten ja
muiden työelämän ulkopuolella olevien talous.

Näillä perusteilla Leppävirran Vasemmisto sekä muut allekirjoittaneet
tekevät aloitteen, että Leppävirran kunnanvaltuusto päättää esittää
Kysteri-liikelaitokselle terveyskeskusmaksujen poistamista.

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto