– Aloite lähiruuan käytön lisäämisestä

VASEMMISTORYHMÄN ESITYS PYKÄLÄÄN 5

– Aloite lähiruuan käytön lisäämisestä

Lausunnossa selvitetään hyvin Leppävirran ruokahuollon käyttämien elintarvikkeitten alkuperä ja todetaan lähiruuan käytön olevan hyvä tavoite. Erillistä suunnitelmaa lähiruuan käytön lisäämiseksi ei kuitenkaan esityksen mukaan laadita.

Asia tuskin etenee, ellei siihen aseteta konkreettisia tavoitteita sekä myönnetä tarvittavia resursseja. Siksi esitämme, että

  1. lähiruuan (paikallisruuan) käytön lisäämiselle asetetaan konkreettiset tavoitteet, esimerkiksi siten että vuonna 2016 ruuasta tulee 35% lähialueelta ja vuonna 2020 50%. Kotimaisuusasteessa tavoitellaan 85% vuonna 2016 ja 90% vuonna 2020;
  2. tavoitteen toteuttamista varten ruokahuolto laskee lisämäärärahan tarpeen ja se lisätään vuoden 2013 talousarvioon ja tulevien vuosien taloussuunnitelmaan; ja
  3. saatavuusongelmien ratkaisemiseksi kunnan elinkeinotoimi ja ruokahuolto yhdessä tuottajien ja yrittäjien kanssa perehtyvät muiden kuntien sekä valtakunnallisiin hankkeisiin ja toimenpideohjelmiin lähiruuan käytön lisäämiseksi ja yhteistyössä aloittavat omat toimenpiteensä lausunnossa mainittujen tuotannon, jalostuksen ja jakelun ongelmien ratkomiseksi.

LÄHIRUOKASELVITYS

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto