– Aloite lähiruuan käytön lisäämiseksi kunnan keskuskeittiössä

Kaisa Korhonen, Reijo Sikanen,  31.10.2011

Leppävirran Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että

1)   Selvitetään, paljonko tällä hetkellä Leppävirran keskuskeittiöissä käytettävistä elintarvikkeista tuotetaan tai jalostetaan Leppävirralla / talousalueella / Itä-Suomen alueella sekä myös mikä osa ruuasta on ulkomaista alkuperää.

2)   Asetetaan tavoite lähiruuan käytön lisäämiseksi vuosittain, laaditaan suunnitelma, kuinka siihen päästään ja millä kriteereillä tavoitteen saavuttamista seurataan. Lähiruuan käytön lisäämisessä huomioidaan yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa, kilpailutus- ja hankintaosaaminen sekä alueellinen yhteistyö.

Lähiruualla tarkoitetaan yleensä sellaista elintarviketuotantoa, joka käyttää oman lähialueensa raaka-aineita ja tuotantopanoksia. on mahdollisimman suora reitti tuottajalta lautasille.

Lähiruoka tuo työpaikkoja alueelle niin maataloustuotantoon kuin elintarvikkeiden jalostukseenkin sekä esimerkiksi järvikalastukseen. Lähiruuan käyttö edistää siis paikallistaloutta ja työllisyyttä.

Lähiruuan käyttö on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, koska se vähentää ruuan kuljettamisesta ja pakkaamisesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta.

Lähiruoka on tuoreempaa ja siten useimmiten maittavampaa ja terveellisempää kuin kaukaa kuljetettu. Lisäksi lapsia ja nuoria voidaan tutustuttaa sesonkiruokiin, oman alueen ruokaperinteeseen sekä ruuan tuotantoketjuun.

Leppävirta on juuri sitoutunut Futura Food -hankkeeseen, jonka tuotekehityksen tulokset olisi tärkeää hyödyntää myös Leppävirran keittiöissä.

Esimerkiksi Kiuruvedellä luomu- ja lähiruoka on kirjattu kaupunkistrategiaan, ja jo 40% kouluruuasta tuotetaan omassa kunnassa ja lähiruuan osuus on yli puolet (luku vuodelta 2009).

Lisätietoja:

www.mtk.fi: Kiuruveden lähiruokaresepti

Sisä-Savon seutuyhtymän julkaisuja 1/2010: Lähituoan käyttö julkisen sektorin ammattikeittiöissä

 


 

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto