Aloitteet ja kannanotot

VALTUUSTOALOITE 13.11.2017

Aloite hakemisesta maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun. Lue aloite tästä..

 

VALTUUSTOALOITE 14.6.2017

Aloite laavun ja tulipaikan rakentamiseksi Leppävirran kirkonkylän taajama-alueelle. Lue aloite tästä..

 

VALTUUSTOALOITE 13.3.2017

Aloite maksuttomasta päivähoidosta 3-5 -vuotiaille. Lue aloite tästä..

 

TIEDOTE Joulukuu 2016

Leppävirran Vasemmisto on nimennyt ensimmäiset ehdokkaansa ensi kevään kuntavaaleihin. Uusina niminä listalla ovat kiinteistönhoitaja Aki Huovinen Leppävirralta ja kyläaktiivi Katja Turkia Sorsakoskelta. Muita nimettyjä ehdokkaita ovat koululautakunnan jäsen ja kirkkovaltuuston jäsen Henna Pitkänen Leppävirralta ja metallialan ammattilainen Heikki Lauronen Sorsakoskelta. Lisäksi ehdokkaina ovat timolalaiset opettajat Reima Rouvinen, kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsen ja Kaisa Korhonen, kunnanvaltuutettu.

Vasemmisto lähtee kuntavaaleihin laadukkaita kuntapalveluita ja hyvää asumista korostavilla teemoilla. Kuntaisille läheisiä palveluita ovat kasvatus ja koulutus sekä hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Niiden kehittäminen on vasemmiston perustehtävä. Kunta on myös jatkossa tärkeä työnantaja, julkisten palveluiden laatua parannetaan turvaamalla työntekijöiden jaksaminen ja työolot, kuten turvalliset työtilat ja hyvä johtaminen.

”Meille on tärkeää jatkossakin toimia terveellisen asumisen ja rakentamisen sekä hyvien asuinympäristöjen puolesta. Juottorannan esimerkki osoittaa, miten tärkeää on kuunnella kuntalaisia. Taajamissa tarvitaan edullisia asuntoja, hyvät palvelut ja luonnontilaisia viheralueita kuntalaisten virkistymiseen. Kylien palvelut pitää suunnitella järkevällä tavalla, että ihmiset voivat valita myös maaseutumaisen asumisen”, kiteyttää Leppävirran Vasemmiston puheenjohtaja Reima Rouvinen.

 

TIEDOTE Marraskuu 2016

Leppävirran Vasemmisto linjasi syyskokouksessaan tulevan vuoden tärkeimmiksi tavoitteiksi hyvän tuloksen kuntavaaleissa ja Vasen Laita –hankkeen. Kuntavaaleihin Vasemmisto lähtee aiempaa kattavammalla listalla ja odotukset ovat korkealla.
– Vasemmistolla on koko maassa vahva tahto ja tekemisen meininki. Maan suuntaa halutaan kääntää tasa-arvoisempaan suuntaan, nykyiselle eriarvoistumiskehitykselle halutaan stoppi. Hyvät kuntapalvelut ovat kaikkien etu, ihmisten pitää saada läheltä se mitä hyvään elämään tarvitaan. Hyvinvoiva yhteisö on turvallinen yhteisö, linjaa puheenjohtaja Reima Rouvinen.
Vasen Laita on Raili Miettisen luotsaama muistitiedon keruuhanke. Sen tavoitteena on tallentaa vasemmistolaisen työväenliikkeen syntyä Leppävirralla. Suusanallisen tiedon kerääminen on tärkeää nyt, kun vanhoja aikoja muistavia toimijoita on vielä haastateltavana.
– Järjestäytynyt työväenliike on ollut merkittävä toimija ihmisten elin- ja työolojen parantamisessa. Nämä ihmiset ja heidän tekonsa ansaitsevat tulla muistetuksi, sanoo Raili Miettinen.

 

KUNNANVALTUUSTO 19.12.2016

Ryhmäpuheenvuoro kunnanvaltuuston budjettikeskustelussa. Lue täältä…

Puhe kunnanvaltuustossa Soisalo-opistosta. Lue puhe täältä… 

 

VALTUUSTOALOITE 14.11.2016

Aloite kesätyöpaikkojen hankkimiseksi nuorille. Lue aloite tästä…

 

TIEDOTE Tammikuu 2016

Leppävirran Vasemmisto yhtyy kuntalaisaloitteeseen Juottorannan säilyttämiseksi virkistyskäytössä

Syyskokouksessaan Leppävirran Vasemmisto otti kantaa Juottorannan kaavoitukseen. Vasemmiston valtuustoryhmä (Kaisa Korhonen, Reijo Sikanen) oli jo keväällä äänestänyt Juottorannan tottikaavoitusta vastaan.

”Meillä on riittävästi tonttitarjontaa muualla, taajamissa on syytä säilyttää luonnonkauniita alueita kaikkien kulkijoiden yhteisessä käytössä. Kirkonkylän asukkaat tarvitsevat mahdollisuuden ulkoilla ja liikkua rannoilla ja metsissä. Alue on tärkeä myös hyvinvointi- ja liikuntamatkailijoille”, perustelee puheenjohtaja Reima Rouvinen. ”Tonttien myyminen on lyhytaikainen taloudellinen hyöty; sen sijaan menetettyjä luonnonarvoja ei saada takaisin koskaan.”

Kalmalahden alueen asuinrakentamisesta on keskusteltu aika ajoin jo pitkään. Vasemmisto on johdonmukaisesti aina vastustanut kalliiden asuintonttien kaavoittamista yhteisen, kaikkien käytettävissä olevan virkistyalueen kustannuksella.

 

9.12.2013 

Puheenvuoro Leppävirran kunnanvaltuuston kokouksen budjettikeskustelussa. Aiheena mm. Soisalo-opiston tuntimäärä. Lue tästä…

 

5.11.2013

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi aloitteen liikuntamaksujen poistamisesta alle 20-vuotiaiden ryhmiltä.

 

25.02.2013

Aloite liikuntamaksujen poistamisesta alle 20 vuotiaiden ryhmiltä. Lue aloite tästä…

 

22.10.2012

Leppävirran Vasemmisto ja kymmenen muuta allekirjoittanutta jättivät aloitteen terveyskeskusmaksujen poistamiseksi. Lue aloite tästä…

 

4.6.2012

Leppävirran kunnanhallitus päätti äänin 4-4 keskeyttää valtuuston päättämän seitsemän lakkautetun kyläkoulun myyntiprosessin, joka sisältyi vuoden 2011 talousarvioon. Välillä kouluja ollaan myymässä, välillä säästämässä. Tällainen poukkoilu on ikävää kylätoimijoille, eikä anna vastuullista kuvaa päätöksenteosta. Koetimme esittää järkevää kompromissia, jossa säästettäisiin jokunen kouluista, mutta ei jätettäisi niitä ränsistymään, vaan samalla varattaisiin määrärahat koulun kunnostukseen ja kehittämiseen. Koulut valittaisiin kylien oman esityksen perusteella huomioiden etäisyydet, erilaiset käyttötarpeet ja tilojen sopivuus niihin. Esityksemme kaatui valtuuston pitkän keskustelun jälkeen äänin 19 – 14.

Lue tästä Kaisa Korhosen puheenvuoro ja esitys...

 

11.4.2012
Kunnanvaltuusto hyväksyi äänin 18-17 kunnanhallituksen esityksen vastaukseksi kuntarakenneuudistusta koskevaan kyselyyn
Vastauksessa suhtaudutaan kielteisesti siihen, että Leppävirta osallistuisi minkäänlaisiin kuntarakennetta koskeviin selvityksiin. 17 valtuutettua jätti pykälään yhteisen eriävän mielipiteen. Lue lisää..

 

11.4.2012
Kunnanvaltuusto käsitteli kunnanhallituksen vastauksen Vasemmiston aloitteeseen lähiruuan lisäämiseksi. Valtuusto hyväksyi esittämämme ponnen, jossa edellytetään konkreettisten tavoitteiden asettamista, määrärahan lisäämistä ensi vuoden talousarvioon sekä yhteistyötä lähiruuan (paikallisruuan) saatavuusongelmien ratkaisemiseksi. 
Lue lisää..

 

22.3.2012
Vuosikokous linjasi kantaa kuntauudistukseen. Suhtaudumme avoimesti selvitykseen ja yhteistyöhön. Mielestämme tarvitaan tietoa ja ennusteita ennen kuin tehdään päätöksiä. 
Lue  lisää..

 

13.11.2011
Syyskokouksessa linjattiin kunnan investoinneista etusijalle uuden päiväkodin suunnittelu, vanhusten palveluasuminen ja kolmantena hankkeena monitoimitalo. Kirjaston remonttia pidettiin jo itsestään selvänä asiana. Samalla otettiin kantaa siihen, että vielä Leppävirran kunnan tuottamat palvelut, esimerkiksi päivähoito, pidetään kunnan omana toimintana eikä niitä anneta yksityisen toimijan tehtäväksi.

31.10.2011
Vasemmiston valtuustoryhmän aloite lähiruuan käytön lisäämiseksi kunnan keskuskeittiössä. Lähiruoka on ekologisempaa, tuoreempaa, terveellisempää ja maukkaampaa. Lähiruuan käyttö tukee paikallistaloutta ja työllisyyttä sekä kasvattaa lapsia ja nuoria ruuan ja sen tuotantoketjun tuntemiseen ja arvostamiseen. Lue koko aloite tästä.

 

20.6.2011
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti aloitteemme perhepäivähoitajien työehtojen parantamisesta.
 1.8.2011-31.7.2013 väliselle ajalle on tehty paikallinen työehtosopimus, jonka perusteella perhepäivähoitajille maksetaan palkkaa tilapäisen hoitovapaan ajalta, kuten muillekin kunta-alan työntekijöille.

 

8.11.2010
Vasemmiston valtuustoryhmän aloite perhepäivähoitajien työehtojen parantamisesta. Esitimme että perhepäivähoitajille maksettaisiin palkkaa oman, alle 10-vuotiaan lapsen, sairastuessa kolmen päivän ajalta samoin ehdoin kuin muillekin KVTES:n piiriin kuuluville työntekijöille ja viranhaltijoille. Lue koko aloite tästä.

 

Yhdyimme Sosialidemokraattien aloitteeseen Rengon yksityistien perusparantamisesta.

 

7.5.2010

Vasemmiston valtuustoryhmän vastaukset kysymyksiin Vokkolanrinteen kehittämisestä:
MONITOIMIHALLI
Monitoimihallin rakentamista kannatetaan ehdottomasti. Hallin käyttötarpeet alustavaan suunnitteluun heti, suunnittelumääräraha seuraavaan budjettiin 2011 ja rakentaminen sitä seuraavaan 2012.

Monitoimihallissa tulee voida harrastaa sekä kulttuuria että liikuntaa:
– konsertit, teatteriesitykset, messut tms.
– sisäliikuntaa/pelejä, niin suuri tila, että myös turnauksia voidaan järjestää (esim. kaksi lentopallokenttää)
– mahdollisesti myös keilaradat, myös kuntalaisten käyttöön

Hallissa tulee olla riittäväntasoinen akustiikka ja äänentoistomahdollisuudet, katsomotilat (liikuteltavat tuolit) tausta-, puku- ja varastotilat niin urheilu- kuin kulttuuritapahtumiakin varten. Suunnittelussa on oltava mukana niin kulttuurin ammattilaisia kuin urheilutapahtumienkin järjestäjiä.

Monitoimihalli sijoitetaan jäähallin lähelle siten, että samat huoltotilat palvelevat urheilukenttää (vanhat ovat huonokuntoiset ja epäkäytännölliset) ja kesäteatteria.

KESÄTEATTERI
JOS monitoimihalliin sisältyy riittäväntasoinen esiintymistila, voidaan kesäteatteri rakentaa aiottua kevyempänä – monitoimihallin yhteyteen rakennettavana musiikin ja teatterin esiintymislavana kesäkäyttöön. Huomioitava kuitenkin lavastusmahdollisuudet ja äänentoisto ja sadekatos.

Liikunta- ja kulttuuritilojen käyttömaksujen tulee olla kohtuulliset ja aikoja pitää jakaa tasapuolisesti niin, että niitä pystyvät käyttämään myös harrastajat (esim. harrastajateatterit, kuntoliikkujat yms.) eivätkä tilat jää vain ammatti/kilpaurheilukäyttöön.

LUMILAUTARINNE
ei mielestämme ole tarpeellinen.

VESILEPPIKSEN HOTELLIKIINTEISTÖ
voidaan myydä.

UNNUKAN KIINTEISTÖ
kannattaa säilyttää kunnan omistuksessa, mieluiten siirtää saman yhtiön omistukseen, jossaVesileppiksen kiinteistöt ovat. Samalla ehdotamme että kunnan matkailunedistäminen siirretään elinkeinotoimesta osaksi liikunta- ja kulttuuritoimen organisaatiota niin, että siihen tulee omaa henkilöresurssia ja se palvelee kokonaisvaltaisesti kunnan ja pienyritysten matkailumarkkinointia yhdessä PeeÄssän markkinoinnin ja maakunnan matkailuhankkeiden kanssa. Tällä hetkellä matkailunedistäminen ja -markkinointi Leppävirralla on hajallaan ja tehotonta. Kun kunnan organisaatiota kokonaisuudessaan tarkastellaan (esim. Kysterin yhteydessä) on syytä pohtia uudelleen, olisiko liikunta/kulttuuri/matkailu toiminnallisesti parempi palauttaa takaisin kunnan omaksi toiminnaksi.

Vesileppiksen alapuolella olevan matkailuun/lomamökeiksi kaavoitetun alueen, samoin kuin virkistysalueeksi kaavoitetun alueen kehittämistä jatketaan kaavojen pohjalta, maisema- ja luontoarvoja kunnioittaen.

15.3.2010
Aloite yhdessä SDP:n valtuustoryhmän kanssa perhepäivähoidon lisäämiseksi. Perhepäivähoitajien saatavuuden parantamiseksi tulee selvittää esim. palkkaukseen ja koulutusvalmiuteen liittyvät seikat.

25.8.2008
Aloite Sorsakosken taajaman katuvalaistuksen parantamiseksi, valtuutettu Seppo Kauhanen

2.6.2008
Aloite, että Leppävirran kunta ei korottaisi sosiaali- ja terveyspuolen maksuja,  valtuutetut Seppo Kauhanen ja Reijo Sikanen

2.6.2008
Aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta Konnuslahden kylän kohdalla, valtuutettu  Reijo Sikanen

26.3.2008
Aloite kevyen liikenteen väylän jatkamiseksi Leppävirran sillan jälkeen Leppäsalon suuntaan, valtuutettu Seppo Kauhanen, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

 

Sivut

STATCOUNTER

godaddy tracker

Haku

Vasemmistoliitto